سونی لابو تانسی (به فرانسوی: Sony Labou Tansi ) نویسنده قرن بیستم میلادی اهل فرانسه هسته.

سونی لابو تانسی
شخصی معلومات
تولد
ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
Kimwenza (en)ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
بمردن
ملیت
زوونی که گپ زوئه
زوونی که نوشته
حرفه
دیگر معلومات
جوایز

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین


  1. ونه نوم اینجه بمو: برگه‌دان مستند نام‌ها. زمان بازیابی داده‌ها: ۵ مه ۲۰۱۴. اثر یا نومِ زوون: آلمانی زبون. نویسنده: کتابخانه ملی آلمان.
  2. ونه نوم اینجه بمو: دانشنامه برخط بریتانیکا. شناسۀ آنلاین دانشنامۀ بریتانیکا: biography/Marcel-Sony-Labou-Tansi. شهرت: Sony Labou Tansi. زمان بازیابی داده‌ها: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
  3. ونه نوم اینجه بمو: شبکه اجتماعی و محتوای بایگانی شونده. شناسۀ شبکه‌های اجتماعی و بایگانی: w69s4crg. شهرت: Sony Lab'ou Tansi. زمان بازیابی داده‌ها: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
  4. نشانی اینترنتی: http://www.seuil.com/auteur/sony-labou-tansi/3526.
  5. نشانی اینترنتی: https://www.universalis.fr/encyclopedie/sony-labou-tansi/.
  6. نشانی اینترنتی: http://www.adelf.info/data/documents/HISTORIQUE-GRAND-PRIX-LITTERAIRE-dAFRIQUE-NOIRE-.pdf.