ماژول:صندخ:1270: attempt to concatenate field '__modulename__' (a nil value) سمیرم شهرستان اتا شهرستون هسته که اصفهان اوستان شنه و ونه گت‌شهر نوم سمیرم هسته. سمیرم شهرستان جمیعت ۷۴٬۱۰۹ نفر هسته .

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین