ریف دیسترویچ یک بوسنیایی سیاستمدار است که به عنوان یوگوسلاویا اولین بوسنیایی رئیس جمهور. دیسترویچ در مقاومت مسلحانه به عنوان حزب یوگسلاوی در جهونی جنگ دوم شرکت کرد.[۱]

ریف دیسترویچ
مقوم
رئیس جمهور یوگسلاوی
۱۵ می ۱۹۸۸ تا ۱۵ می ۱۹۸۹ اند ۱۹۸۹
شخصی معلومات
بزا-روز
ملیت
حرفه
دیگر معلومات
دین
سیاسی حزب

منابع

دچی‌ین
  1. Yugoslav crisis hits president's foreign tour. The Glasgow Herald - 11 March 1989.