اصلی منوی ِوا هاکردن

رومانوس (انگلیسی جه: PapaROMANUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه وآگست ۸۹۷ تا نوامبر ۸۹۷ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین