خوزه رامون آدولفو ویلدا مورالس از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۳ به عنوان رئیس جمهور هندوراس هندوراس خدمت کرد.

رامون ویلدا مورالس
مقوم
رئیس جمهور هندوراس
۲۱ دکامبر ۱۹۵۷ تا ۳ اکتبر ۱۹۶۳ اند ۱۹۶۳
شخصی معلومات
بزا-روز
بمردن
ملیت
مدرسه
حرفه
همسر
وچون
دیگر معلومات
دین
سیاسی حزب
طراحی رامون ویلدا مورالس

رامون ویلدا مورالس و همسرش، الجاندرینا، او ۶ پسران: دوقلوها رامون و روبن، الجاندرو، موریکیو، لئوناردو، و خوان کارلوس. رامون ویلدا مورالس در تاریخ ۲۶ نوامبر سال ۱۹۷۱ در شهر نیویورک کشته شد و در آنجا به عنوان سفیر هندوراس در سازمان ملل متحد خدمت کرد. بیوه او در نوامبر ۲۰۱۲ در سن ۹۵ سالگی مرد.[۱]

منابع

دچی‌ین