خوزه رامون آدولفو ویلدا مورالس از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۳ به عنوان رئیس جمهور هندوراس هندوراس خدمت کرد.

رامون ویلدا مورالس
Ramon Villeda Morales
شناسنومه
کامل نومخوزه رامون آدولفو ویلدا مورالس
بزاروز۲۶ نوامبر ۱۹۰۹
بزاجااکوتپقوه، هندوراس
بمردن تاریخخوزه رامون آدولفو ویلدا مورالس
بمردن جانیویورک, نیویورک ایالت, آمریکای متحده
همسرالجاندرینا برمدز ملا
سیاسی اطلاعات
سمترئیس جمهور هندوراس
۲۱ دکامبر ۱۹۵۷ تا ۳ اکتبر ۱۹۶۳ اند ۱۹۶۳
طراحی رامون ویلدا مورالس

رامون ویلدا مورالس و همسرش، الجاندرینا، او ۶ پسران: دوقلوها رامون و روبن، الجاندرو، موریکیو، لئوناردو، و خوان کارلوس. رامون ویلدا مورالس در تاریخ ۲۶ نوامبر سال ۱۹۷۱ در شهر نیویورک کشته شد و در آنجا به عنوان سفیر هندوراس در سازمان ملل متحد خدمت کرد. بیوه او در نوامبر ۲۰۱۲ در سن ۹۵ سالگی مرد.[۱]

منابع دچی‌ین