داستاکرت اتا شهر هسته که ارمنستون ِسیونیک استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۲۸۷ نفر جمعیت دانّه.

داستاکرت
Map
تاریخچه
بساتن زمون
۱۹۹۵
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
جوغرافی ویژگیون
گتی
۰٫۵ km² ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
بلندی
۲٬۰۵۰ متر ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جمیعت
جمیعت
۲۸۷
دیگر معلومات
رسمی زوون
جوغرافی کد
174927[۱] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین


  1. ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.