جنوبی آمریکای پیشرفت و توسعه انجمن

جنوبی آمریکای پیشرفت و توسعه انجمن که ونه مخفف نوم FPDSA هسته (اسپانیولی جه: Foro para el Progreso y Desarrollo de América del Sur, PROSUR; پرتغالی جه: Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, PROSUL) اتا بین‌المللی اتحادیه هسته که ونه اعضا تموم جنوبی آمریکای قاره دله درنه. این انجمن جدید برای همه کشورهای آمریکای جنوبی که دارای دو شرط هستند باز خواهد بود: اعتبار کامل حاکمیت قانون و احترام کامل به آزادی ها و حقوق بشر. 14 ژانویه 2019 کلمبیایِ رییس‌جمهور، که اتحادیه‌ی اولیه اعضا جه بی‌یه، باته این انجمن خانه «جنوبی آمریکا دله اتا هماهنگ مکانیسم بساجه که عمومی سیاستون، دموکراسی جه دفاع هاکردن، قدرتون ِاستقلال، آزادِ بازار، پایداری و اجتماعی کارون جه پشتی هاکنه».[۲] روز 18 فوریه 2019 شیلی ِرییس‌جمهور، دومین مؤسس، هم باته «امه جدیدِ انجمن دله امه منطقه‌ی کشورون که دِتا شرط ره دارنه، تونّه عضو بوون: قانون اونجه حاکمیت داره و آزادی و حقوق بشر ره احترام بی‌یلن».[۳]

     Member states
     Member states
     Member states
رسمی زوونون
نام اهلیت جنوبی آمریکا
Type بین‌المللی سازمان
اعضا
رهبرها
 -  دوره‌ای رییس ماریو عبدو بنیتز
تاسیس بساتن
 -  سانتیاگو اعلامیه 22 مارس 2019[۱] 
وب‌سایت رسمی
https://foroprosur.org/

بنشنه باتن این اتحادیه اتی دست‌راستی کشورون ِاتحاد هسته که جنوبی آمریکا کشورون اتحادیه دیم‌به‌دیم در بمو که فقط دست‌چپی کشورون اونتا دله بموندستنه.[۴][۵]

په‌نویس دچی‌ین

  1. Patricia Luna (2019-03-22). "South American leaders launch new bloc to replace Unasur". The Star. Retrieved 2019-03-23.
  2. República, Presidencia de la. "Texto de la declaración del Presidente Duque sobre Prosur en entrevista con 'Oye Cali'" (اسپانیایی جه). Retrieved 2021-02-10.
  3. "South American presidents announce creation of new regional bloc". Reuters (انگلیسی جه). 22 March 2019. Retrieved 29 March 2019.
  4. "Why Prosur is not the way to unite South America". The Economist. 21 March 2019. Retrieved 29 March 2019.
  5. "Bolsonaro says Brazil owes world nothing on environment". Business Standard. Agence France-Presse. 24 March 2019. Retrieved 29 March 2019.

شابلون:پان-آمریکن