تیسزا یا تیسا(مجاری جه: Tisza، رومانیایی جه: Tisa، آلمانی جه: Theiß) اَتّا روخنه‌یِ نوم هسته که میونی اروپایِ دله دَره. اینتا روخنه اوکراین، مجارستون، رومانی، صربستون و اسلواکی جه رد وانه و دانوب ره رَسنه. دانوب و تیسزایِ اتصالِ مکان 1.358 كیلومتر بلگرادِ جم فاصله دانّه.

روخنه‌ی ِعکس، سیگید ِشهر (مجارستون) دله جه
تیسزای ِروخنه‌ی ِمسیر

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی و عربی ویکی‌پدیائون