روخنه یا روار ئویی هسه که چنتا سرئوی جا بسات بونه و کوه سر جا روش کنه و ونه انتها رسنه دریو، اقیانوس، دریوک(دریاچه) یا دشت ره. نیل و آمازون جهان بلندترین روخنه و کارون و اسپه‌رو و کرخه ایران بلندترین روار هسنه.

هراز، اتا روخنه مازرون دله

بن‌مایهدچی‌ین