تربت حیدریه شهرستان

تربت حیدریه شهرستان رضوی خـِراسون اوستان ره اتا شهرستون هسته .

سیاسی تقسیماتویرایش

جوغرافیویرایش

تاریخویرایش

فرهنگویرایش

گت آدمونویرایش

دییه لینکونویرایش