بونیفاس سوم (انگلیسی جه: PapaBONIFACIUS Tertius) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۹ فوریه ۶۰۷ تا ۱۲ نوامبر ۶۰۷ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Boniface III.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین