مختصات: غربی′۴۰°۱ شمالی′۲۰°۱۲ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۱۲٫۳۳۳جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۱۲٫۳۳۳

بورکینافاسو اتا کشوره که آفریقای ِغرب دَره. ونه نیشتنگا (=پایتخت) نوم اوآگادوگو هسته. این کشور ِقدیمی اسم شمالی ولتا بی‌یه. بورکینافاسو قدیم فرانسه مستعمرات دله دَیی‌یه. بورکینا فاسو گَتی (= مساحت) ۲۷۴٬۰۰۰ کیلومتر مربعه و ونه جمعیت ۱۳٬۲۲۸٬۰۰۰ نفر هسته. این کشور دله هَنتا فرانسوی رسمی زوونه و وشون دِ تا مَله‌یی زوون موسی و فولانی هم دارنه. این کشور دله مردمون ویشته یا مسلمون بَیینه یا شه قدیمی عقاید ره هَنتا حفظ دارنه.

Burkina Faso
بورکینافاسو
ملی شعاراتحاد، پیشرفت، عدالت
ملی سروداتّا شو
نیشتنگا
(و گتترین شهر)
اوآگادوگو
شرقی′۴۰°۱ شمالی′۲۰°۲ / ۱٫۶۶۷غرب ۲٫۳۳۳جنوب / −۱٫۶۶۷;−۲٫۳۳۳
رسمی زوون فرانسوی
حکومت ِنوع جمهوری
حاکمون نوع 
رئیس جمهور
نخست‌وزیر

بلز کمپائوره
ترتیوس زونگو 
موارد منجر به تشکیل
فرانسه جه
۵ اوت ۱۹۶۰
گتی
 -  گتی ۲۷۴٬۰۰۰کیلومتر مربع (۷۴ام)
 -  ‌ئو‌ (٪) ۰٫۱
جمعیت
 -  سرشماری ۱۳٬۲۲۸٬۰۰۰ 
(۶۶ام)
 -  جمعیت انبسی ۴۸‎/km۲‏ (۱۴۵ام)
پول یکا فرانک (€)۱ (XOF)
زمونی منطقه GMT
اینترنتی دامنه .bf
تلفن پیش‌شماره +۲۲۶

تاریخدچی‌ین

پیش از اون‌که استعمارکَرون بِئِن بورکینافاسو دله، این منطقه ات‌گادِر مالی امپراتوری دله دَیّه و بعد موسی پادشائی این منطقه دله حکومت داشته.

بورکینافاسو وقتی اروپاییون دَکلِستنه آفریقا دله، فرانسه مستعمره بیّه. این مستعمره جه فرانسه بعنوان اتا انسانی منبع استفاده کارده و هرگادِر شه دیگه مستعمرات دله انسانی نیرو کم یارده، اونجه جه کومِک وَرده.

بورکینافاسو سال ۱۹۶۰ فرانسه جه سِوا بیّه و اتا مستقل کشور بیّه. این کشور ِمعاصر ِتاریخ دله ات خله کودتا انجام بیّه.

اتا کودتا ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵ انجام بیّه که نظامیون اتا انتقالی دولِت تشکیل هِدانه و حکومت‌نظامی اعلام هاکردنه. اَی ژانویه ۲۰۲۲ هم کودتا بیّه و اتا نظامی قدرت بیته.

جوغرافیدچی‌ین

این کشور خله فقیر هسته و صحرای ِجنوب دَره. کشوری هسته که دریو جه راه نِدانّه و ونه سامون دله خار ِگیاهی پوشش دنی‌یه.

مردموندچی‌ین

 
گتترین مسجد دنیا دله، اتا بورکینوفاسویی مسجد هسته

بورکینوفاسوی ِمردمون ویشته مسلمون هستنه و سال ۲۰۰۶ گادِر 60.5% اسلام په‌روو بینه که اکثراً تسنن ِمذهب شِنه. بعضی بومی عقاید اینتا کشور دله هَنتا وجود دانّه. احمدیه هم ات‌که طرفدار دانّه.

این کشور دله 69تا زوون گپ بَزه وانه[۱] البته چل درصد مردمون موسی زوون ره بلدنه. رسمی زوون هم فرانسوی هسته که ادارات، رسانه‌ئون و مدارس ونجه ویشته استفاده کانّه.تقسیماتدچی‌ین

 • Boucle du Mouhoun
 • Cascades
 • Centre
 • Centre-Est
 • Centre-Nord
 • Centre-Ouest
 • Centre-Sud
 • Est
 • Hauts-Bassins
 • Nord
 • Plateau-Central
 • Sahel
 • Sud-Ouest


منابعدچی‌ین