اونورا دو بوئی (به فرانسوی: Honorat de Bueil, seigneur de Racan) نویسنده و شاعر قرن شانزدهم میلادی اهل فرانسه هسته.

اونورا دو بوئی
اسم اصلی Honorat de Bueil, seigneur de Racan
ملیت فرانسوی Flag of France.svg
بزائن ۱۵۸۹ میلادی
بمردن ۱۶۷۰ میلادی
کار نویسنده و شاعر

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین