الوکره (به عربی: الوکرة) اتا شهر نوم هسته قطر ِالوکره استان دله دره. ونه جمعیت ۷۹٫۴۵۷ نفر هسته. این شهر رامسر جه دَدَبخوندِست (= خواهرخوانده) هسته.

جستارهای وابستهدچی‌ین

منابعدچی‌ین