استپاناوان اتا شهر هسته که ارمنستون ِلوری استان دله دره و سال ۱۹۳۸ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۱۹٬۳۴۱ نفر جمعیت دانّه.

استپاناوان
استپاناوان
مکون

لوری استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۳۸
جمعیت۱۹٬۳۴۱

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین