استفان دوم (انگلیسی جه: Stephen III) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه [[{{{6}}}]] دله دنیا بموئه و۲۶ مارس ۷۵۲ تا ۲۶ آوریل ۷۵۷(۵ سال) گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

La donacion de Pipino el Breve al Papa Esteban II.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین