احمد حسین‌زادگان (بزائهٔ ۱۳۴۷) گه ویشته وه ره با نوم حاج مجید اشناسنّه از مازندرون اصلاحطلبون و مازندرون استاندار (۹۷ آذر جه) هسته.

احمد حسین‌زادگان، اتا جلسه رامسر دله، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ گادر

وه خاش تحصیلات ره تا کارشناسی ارشد، علوم سیاسی رشته دله پی بییته و هفته‌نامهٔ قارن رم مدیریت کانده.

پیشینه دچی‌ین

ساری بهزیستی رییس

مازندرون بهزیستیِ اجتماعی معاون

نوشهر فرموندار

ساری فرموندار

استانداری سیاسی امنیتی اجتماعی معاون (دوازدم دولت دله)[۱]

بن‌مایه دچی‌ین