آنیستوس (انگلیسی جه: ANICETUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه حمص، سوریه دله دنیا بموئه و۱۵۵ تا ۱۶۶ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Papa Aniceto cropped.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین