مختصات: شرقی‌°۳۷ شمالی‌°۴۶ / °۳۷شرقی °۴۶شمالی / ۳۷;۴۶

آزوف دریا (روسی جه: Азо́вское мо́ре) اتا دریا هسته که سیو دریایِ شمال دَره و کرچ تنگه جه سیو دریا ره وصل وانه. ونه شمال اکراین، شرق روسیه و غرب کریمه درنه.

دریای آزف

منابعدچی‌ین