مذاکرات ژنو

۵+۱ گروه شیش کشور نوم هسته که پنج‌تاشون امنیت شورای حق وتو ره دارنه (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) و آلمان هم وشون جمع ره اضافه بیّه.[۱]

اروپای اتحادیه سعی دانّه که این گروه نوم ره 3+3 بی‌یله چون سه‌تا اروپایی و سه‌تا غیراروپایی هستنه.[۲][۳]

منابعدچی‌ین