یان استارسکی یک سیاستمدار جمهوری چک است که در سال ۱۹۹۲ به عنوان نخست وزیر پیشین چکسلواکی خدمت کرد.[۱]

یان استارسکی
Jan Stráský
Strasky.jpg
شناسنومه
کامل نوم یان استارسکی
بزاروز ۲۴ دکامبر ۱۹۴۰
بزاجا تربیشوف، محافظان بوهمیا و موراویا
بمردن تاریخ یان استارسکی
سیاسی اطلاعات
سمت رئیس جمهور چکسلواکی
۲ جولی ۱۹۹۲ تا ۳۱ دکامبر ۱۹۹۲ اند ۱۹۹۲

منابعدچی‌ین