حضرت امام موسی بن جعفر (۷ صفر ۱۲۸-۲۵ رجب ۱۸۳) شیعیون هفتمین ایمام هسته. حضرته گت لقب «کاظم» هسته و امام صادق وچه بیه.

به دستور هارون الرّشید، امام موسی به شهادت برسیه. حضرت حرم کاظمین عراق دله دره.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کارزنون، «موسی کاظم»، پارسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی 1-8-2011).