علی بن موسی رضا

علی ابن موسی الرضا (علیه آلاف تحیه و الثناء)

امام علی بن موسی (۱۱ ذی القعده ۱۴۸-۳۰ صفر ۲۰۳) شیعیون هشتمین امام هسته. حضرت لقب «رضا» هسته و امام موسی وچه بیه.

مأمون امام رضا ره شهید هاکرده و ونه حرم مشهد دله دره.

حضرت لقبون: رضا، صابر، زکی، ولی، وفی، صدیق، رضی، شمس الشموس، معین الضعفاء و الفقراء، غریب الغربا، سراج الله، نورالهدی، قرة عین المؤمنین، مکیدة الملحدین، کفو الملک، رب‌السریر، رئاب التدبیر، شمس توس، خورشید ولایت، ضامن آهو، عالم آل محمد، ثامن الحجج، امام الرئوف

جوستارای وابستهدچی‌ین

منابعدچی‌ین