کارل اول یا شارل فرانتس یوزف لودویگ هوبرت گئورگ اتو ماری فُن هابسبورگ-لوترینگن(به آلمانی زبون: Karl Franz Joseph Ludwig Hubert Georg Otto Marie von Habsburg-Lothringen)(بزائهٔ ۱۷ اوت ۱۸۸۷- بمردهٔ ۱ آوریل ۱۹۲۲) آخرین شائ اتریش-مجارستون و آخرین امپراتور اتریش، آخرین شاء مجارستون، بوهم، کرواسی و گالیسی و لودومری و آخرین کسی بی‌یه که سلسلهٔ هابسبورگ-لوران جه به شائی برسی‌یه.

کارل اول
اتریش-مجارستون ِشا
Emperor karl of austria-hungary 1917.png

کارل یا شارل اول، ۱۹۱۷ گادِر
نام کامل کارل فرانتس یوزف لودویگ هوبرت گئورگ اتو ماری فُن هابسبورگ-لوترینگن
بزائنی روز ۱۷ اوت ۱۸۸۷
بمردن ۱ آوریل ۱۹۲۲
پیش از رِقِدبورده
پس از فرانتس یوزف اول
سلسله هابسبورگ-لوران
دین کاتولیک

وه سال ۱۹۱۶ اتریش-مجارستون شا بیّه و سال ۱۹۱۸ (دِسال په‌یی‌ته) دولتی امور جه کناره‌گیری هاکرد ولی پادشاهی جه استعفا ندائه. هرتی که بی‌یه، ونه مقوم ره لینگِ‌لو بَییتنه و وه شه زندگی ِآخرین سال‌ها ره هم صرف این هاکرده که شه مقوم ره پس بَییره. کاتولیک کلیسا هم ونه بمردن ِپه، وه ره «متبرک» بخوندسته.

منبعدچی‌ین