پییر شارون (به فرانسوی: Pierre Charron) فیلسوف قرن شانزدهم میلادی اهل فرانسه هسته.

پییر شارون
اسم اصلی Pierre Charron
ملیت فرانسوی Flag of France.svg
بزائن ۱۵۴۱ میلادی
بمردن ۱۶۰۳ میلادی
کار فیلسوف
De la sagesse : trois livres / par Pierre Charron. – 3me ed. rev. et augm.– Paris : David Deuceur Libraire Iuré, 1607.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین