پورتوریکو یک و.س. قلمرو در کارائیب دریا.

پرچم پورتوریکو

جوغرافی دچی‌ین

پورتوریکو مجمع الجزایر است، با یک جزیره اصلی که اکثر جمعیت آن زندگی می کنند، دو جزیره کوچک (ویکس اند کولبرا) با ساکنان و بسیاری از جزایر کوچک دیگر. جزیره اصلی دارای یک کوه در مرکز است که اکثر جزیره را پوشش می دهد. بالاترین نقطه

فرهنگ دچی‌ین

فرهنگ مدرن پورتوریکو ترکیبی منحصر به فرد از پیشینهای فرهنگی است. از جمله اروپایی.

سیاست دچی‌ین

از سال ۱۹۵۲، پورتوریکو سه حزب اصلی سیاسی داشت: حزب دموکراتیک خلق.