مه نظر پرچم لزوما نشونه سیواخاهی نیه. امروزه اروپا و شمالی آمریکای دله خله از گروهون، ایالتون و حتی شهرون شه سر پرچم دارننه. اما هم توممی شه سر پرچم داریم. --فیروز ‏۱۵ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۰۰:۳۷ (UTC)

برچه اساسی گننی وه نشانه جدائی طلبی نیه؟ همین کشورهایی که گننی اتا مثالش بونه اسپانیا که ونه ایالت کاتالونیا درخواست جدائی طلبی هاکرده و با شه کشور دولتمردون درگیری داینه. اسپانیا بیه قهرمون جام جهانی فوتبال و ونه دتا از بازیکنها پرچم کاتالونیا ره شه دست دله بیتنه و زمین دور چرخ زونه. اما وره گمی جدائی طلبی و نفاق. ونه مشخص بواشه این‌تا پرچم از کجه بمو؟ کدیم گروه وره قبول دایننه؟--  آملی‌ریکا  گپ  ‏۱۵ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۵۶ (UTC)
چن تا ایراد که این پرچم دارنه ره من گمبه تا شما مره توجیه هکنین.
۱- ونه سند تاریخی چیچی هسته و از کجه جا بیموا؟
۲- این پرچم در اون منبع دکشی بیه یا نه فرضی هسته؟
۳- اگر بر فرض اینتا پرچم اتا حکومت محلی در چندین سال قبل در مازندران باشه چه فایده‌ای دارنه که اما از اینتا استفاده هکنیم؟
۴- چرا تا اسه ما اینتا پرچمه هیچ جا ندیمی؟ ( منظور اینه که این پرچم هیچ جا استفاده نوونه و به همین دلیل مورد قبول نیه. )
۵- بر فرض محال که این پرچم هیچ ایرادی ونه دله دنی باوه. اگر خدای نکرده برچسب جدایی طلب یا همون سیوا خواهی به امه ویکی پدیا بچسبونن اونوقت چتی بونه؟ ما بایست هر چی تومبی بهونه کمتری وشون دست هدیم. اینتا دانشنامه تونده فرهنگ اتا زبان یا محل ره گسترش هده. وره الکی از دست ندیم. --جویباری ‏۱۵ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۱۴ (UTC)
آملی جان همین اسپانیا ره که گانی هارش. خاد کشور اسپانیا اونتا پرچم ره که گانی رسمی هاکرده. تموم کشورون اروپایی و آمریکا شه ایالتون وسه رسما پرچم بیشتنه. هر کادوم از ایالات دله پرچم مخصوص اون ایالت رسمی هسته و زوون محلی مردم اون ایالت مدارس اون ایالت دله تدریس وانه. اینان ره هارش:
کاتولنیا_انگلیسی_ویکی_دله
خودمختارون_ایسپانیا
این صحفه‌ئون ره اما ننویشتمی همه‌شون منبع دارنه و گت کارورون ویکیپدیائون بنویشتنه. باز هم گانی این حرف غلطه؟
مه ره یاد انه که وقتی وچه بیمه ، شه باغچه دله ات گوشه ره بیت‌بیمه گاتمه اینتا مه کشوره اینتا تیکه وسه پرچم و نشون و... بیش بیمه و تشکیلات بسات بیمه...
ته نظر این کار من استقلال طلبی بی‌یه؟ یعنی من این کار ره هاکرد بیمه که اون تیکه ره رسمی هاکنم؟
اینجه هم همینه. چن نفر اینتا عکس ره بیشتنه که نشونه ای بائه که مازرون مردم با بدی‌ین وه به یاد اتحاد دکفن. نه اینکه باعث اختلاف وشون میون بواشه.
شیمه خورد گگ:--محکگپ بزوئن ‏۱۵ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۲۰:۱۷ (UTC)

ئه‌سا خامبه فیروز خان جا تشکر هاکه‌نه‌م که ای گپ ولگ ره را دکه‌ته، خله مرحمت هاکردی شفاف سازی درنی که‌ندی، ای امه خار رفخون ره اتا کم وشون سه امه‌شه دلایل ره بئوریم
اول جویباری ریکا جه شه‌رو که‌مبه، آملی ریکا گپ ره مه ره هالی نأیه (وشون پرچم ره دس بأیته‌نه، استادیوم ده‌له اتا کس دنی بیه بئوره وشون ره سه‌وا خانون، شه‌ما وه ره گانی جدائی طلبی و نفاق؟ به‌رار جان؟ همین کاتالونون ئه‌ما ئو شه‌ما جه تبرستون تاریخ ره ویشته دوننه همینتی اینجه ره حتمن هارش)
بوریم جویباری ریکا سئوالون ده‌مبال:
مه کامپیوتر ده‌له عربی فونت دنیه، خسه بأیمه اندی کلیک هاکه‌رده‌مه، اگه ناراحت نئونی لاتینی نه‌ویسه‌مه:
1) kitap tarikh tabarestoon banvishte ke aleviyun sabz neshun re she nemad dunesene, veshun haminti sabz o girmiz je kar bazune she neshun (parcham) se, haminti kitap "Tarikh Mazenderun" Esmaeili, Amol hem banvishte ke merdum in diyar her vaght ke her ki ghariboo biye mazenderun re tesahob hakerde perchem girmiz o sabz je she ghiyamoon se kar bazune. Taze me ata ja bakhuneseme ke torkun inta parchem re biyardene mazerun, fekr kembe deres boe, chon azerbaijan hem hamin rangi hase veshune parchem
2) hichi dakeshi naye, vene rangoon ghajar je invar Shazde Molk Ara dar biyarde o sari hokoomat dele (char bagh) ke esa padegan hase kar bazue. oonta symbol re hem ke vindi Pavandiun she vese sevadkooh dele kar bazune, chon she asl re sasani dunesene
3) fayede: ame ferheng hase, ame tarikh hase, ame diyar hase, ame famil hase, ame hamsadun hasene, ame zivun hase.... Herki khane o dus darene betunde vere biyele she karveri valg dele, cheti parcham esteghlalo piroozi vachun she dast girne shoone stadium? haminti hem hema khambi baorim ke mazerun hewa kha hasemi.
4) Rasmi ke niye bavini, irun dele nadumbe chetiye ke hich keje parchem nedarne, veli orupa dele shooni hatta dihat hem ata parchem darene,
Resht o Lajan dele ke badime ata parchem haminti vali beja girmiz siyu, kar darene zanne
zemn dele baorem ke mazerun ostan valg darun inta parchem re navindi.
5) inta daneshnume haminti ke bahoti betunde ferengo vishte hakene, ame omid hem hamin hase, nadume kene ja gap zandi ke khane baore seva kha? mazerun merdomi ke hame dune dindarene (ya laa'aghel tazahor kende dindarene) hame darene farsi gap zane ke tehruni vaari baven, hame dunne ke mazeruni jema'at bokhaar naarne ata kam she diyar re abad hakene, jang dele ema semnan o gilan o gilestan o khale jaoon dige je vishte koshte hedami (hame boordene jang)
beja in gapa ata kam in vikipedia dele kar hakenin, ata kam vachun re tashviq hakenin buren kitap bakhunen hareshen tabarestoon keje biye, chishi biye? o esa cheti baye
مه که اینتا پرچم جه شه کاروری ولگ ئو ماشین درون و سه‌ره ده‌له ئو هرکجه بأوه کار زمه چون مه ره انرژی دنه که اتا زمون رندگی جه خسه بیمه، اتا مازرون دره که وه‌نه فرنگ سه فه‌دا ببوشم، بازم گه‌مه که کاروری ولگ ده‌له، شخصی جا هسه، هرکی به‌تونده هرچی وه‌نه دل دوس دارنه بیه‌له، ئه‌سا خار بأیه نیه‌مومه ایدئولوژی خاصی وه‌نه ده‌له بیه‌لم اینجه ره یاد نکنی هارشی --)_|_\\_\ ‏۱۵ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۲۰:۵۵ (UTC)

ترجیح میدهم فارسی بنویسم تا دیگر کسی نگوید «آملی ریکا گپ ره مه ره هالی نأیه»
در ویکی‌پدیا یک سری سیاست نامه ها و قوانین تدوین شده تا همه کاربران بر اساس آن سیاست‌ها عمل کنند. اولین نقص و یکی از بزرگترین مشکلات این ویکی (مازندرانی) نبود همین سیاست‌ها و دلبخواهی عمل کردن مدیران است که با عدم دانش کافی نسبت به این سیاست ها در اینجا ویرایش میکنند. اصل و اساس سیاست‌های همه ویکی‌ها بر اساس سیاست‌های تدوین شده در ویکی انگلیسی می‌باشد. با این وجود سیاست‌هایی که در ویکی فارسی نیز ایجاد شده‌اند تا حدود بسیاری در پیشرفت آن مجموعه مفید بوده ‌اند.
پاسخ پرسش‌ها و مطالب مطرح شده توسط هردوی شما گرامیان را از طریق همین سیاست‌های ویکی خواهم داد.
@محک: در مورد پیوند هایی که داده‌اید:ایالت خودمختار متفاوت از جدائی طلبیست. ایالت کاتالونیا مبارزه جهت جدائی از اسپانیا و مستقل شدن را دارد. اگر این قضیه را به ایران بست دهیم میبینیم که در ایران نیز برخی قوم‌ها و طوایف اینگونه عمل کرده‌اند.برخی کردها قصد جدائی از ایران را دارند. برخی ترک ها با ایجاد پان ترکیسم قصد جدائی از ایران را دارند. بلوچ‌ها قصد جدائی سیستان و بلوچستان از ایران را دارند. اتحاد یک کشور و مردمانش به داشتن پرچمی واحد و یکسان است و نه داشتن پرچم‌ها و نمادهای جدا برای هر استان و شهر. با تمام این وجود در آن کشورها و در صورت رسم بودن از یک پرچم متحد استفاده میشود که مورد تائید یک ملت است و نه ایجاد پرچمی جعلی و منتسب کردن آن به مردم یک منطقه با فرهنگی طولانی.
@Parthava: در مورد همان حرکت کارلوس پویول و اینیستا بد نیست بدانید که واقعاً قصدشان جدائی طلبی بوده است. توصیه میکنم حتماً این مطلب را مطالعه بفرمائید.
در مورد بخش اول پاسختان به جویباری:بر اساس سیاست اثبات پذیری شما باید به صورت صحیح و کامل منبع دهی کنید و نه با حدس و گمان. فرض کنیم که این گذشته تاریخی درست باشد. خب چه ربطی به امروز مازندران دارد؟
این بخش دوم پاسختان نیز بر اساس اثبات پذیری مشکل دارد. و باز هم پرچم یک پادگان قابل بسط و توسعه به هویت مردم یک منظقه نیست.
در مورد بخش سوم پاسختان: ما در ویکی فارسی توصیه میکنیم از منبر پائین بیائید و به اصل سوال پاسخ دهید و نه طفره رفتن. برای بنده اصلاً قابل توجیه نیست که این پرچم جعلی نشانی از هویت مردم یک منظقه باشد.
بخش پنجم پاسخهایتان: در همان اروپا برای خود نشانی دارند و نه پرچمی مستقل از پرچم کشور خویش. باز هم آن نشان و نماد مورد قبول مردم یک منطقه است و نه ساخت جعلی یک پرچم توسط یک کاربر و در یک دانشنامه.
بخش ششم پاسخهایتان: در مورد دلاور مردی های لشگر25 کربلای مازندران کتابها نوشته شده و یاد و خاطره دلاور مردیها و رشادت این عزیزان را کسی از یاد نبرده. در ضمن آمار بالای شهدای مازندران دلیلی بر بی بخاری و بی عرضگی مازندرانی نیست. شما به دلیل این اظهار نظر و توهین به مردم مازندران «hame dunne ke mazeruni jema'at bokhaar naarne ata kam she diyar re abad hakene» باید با قطع دسترسی مواجه بشید.
شما بر اساس ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست اینجا را با وبلاگ شخصی خود اشتباه گرفته اید. توصیه میکنم هم شما و هم سایر مدیران اینجا سیاست ویکی‌پدیا:صفحه‌های کاربری و/یا نسخه انگلیسی را مطالعه کنید. اینجا وبلاگ شخصی شما نیست که بر اساس یک تحقیق دست اول در صفحه کاربریتان و برخی الگوها از پرچمی مجهول‌الهویه برای معرفی مردم یک دیار استفاده کنید که خودتان آنها را بی بخار و بی‌عرضه میدانید.--  آملی‌ریکا  گپ  ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۵۱ (UTC)
شاید کاتالانها آزادی‌خواه باشند ولی پرچم آنان کاملا رسمی و قبول شده توسط رؤسا و پادشاه اسپانیا است.
از کاتالان دور شویم . بهپرچم بریتانیا نگاه کن. این هم استقلال طلبانه هستش؟ اگه مثلا ولزی‌ها خاستار استقلال با این پرچم بودن،پس چرا دولت مرکزی بریتانیا اجازه‌ی رسمی شده این پرچم متحد الشکل رو داده؟
جواب من درمورد ساخت پرچم رو ندادی... من دوباره میپرسم:
آیا ساخت یک پرچم نشانه‌ای از استقلال طلبی هستش؟
اصلا نظر من اینه که این پرچم رو با نام دیگه‌ای آپلود کنیم. مثلا بزاریم "flog of ahmagh abad-e-sofla" باز هم این پرچم نشانه استقلال طلبی هستش؟ پرچم هیچ فرقی نکرده ، همونه ولی اسمش عوض شده. ولی دیگه شما نمیتونی با هیچ برهانی بهش بگی استقلال‌طلابنه. کشیدن یه پرچم هیچ اشکالی نداره. مهم هدفی هستش که برای اون پرچم رو ساختیمش.
از تو میپرسم پرثوا: هدف تو از ساخت این پرچم چی بود؟
هدف ساخت کشوری به نام طبرستان بود؟
هدفت اتحاد مردم طبرستان بود؟
هدفت بازسازی وقایع تاریخی بود؟
یا چیز دیگه رو مد نظر داشتی؟
در ضمن برای گرفتن بعضی اطلاعات درباره بحث میتونید از اینجا هم کمک بگیرید.
شمه خورد گگ:--محکگپ بزوئن ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۳۲ (UTC)
Parthava :شمه توضیحات زیاد بیه. ولی کافی نیه. در مورد جواب سوال اولی و دومی شما باید با منبع و مدرک گپ بزنین. اگه منبع اینترنتی سراغ دارنی اینجه بیلین. منبع کتابی ره هم با صفحه مشخص و نام کامل باوین. (اگه کتاب ره دارننی اگه از صفحه کتاب عکس بیرین و اینجه بلین که خله خار بونه.)
۳- تا زمانی که ثابت نکنین اینتا پرچم تاریخی هسته یا نه امه فرهنگ محسوب نوونه. تازه اگر ثابت هم بیه باز هم گمان نکنم الان مازروون دله اینتا پرچم لازم باووه. در مورد کاروری ولگ باید باووم که اتا ولگ از ویک پدیا محسوب بونه و قانون هم باید اونجه اجرا باووه. (لینک هایی که آملی ریکا هدائه ره ببینین.)
۴- ایرون دله قوانین و عرف با جاهای دیگه دنیا فرق کنه. اینکه جای دیگه هر شهر و روستایی اتا پرچم و نماد و حتی سرود دارننه به امه کشور مربوط نیه. اینجه هر کی پرچم و اینها ره گپ بزنه ونه گنه جدایی طلب. اصلا درست نیه این کار. ما ایرونی هستمی و به زبان فارسی و مازرونی افتخار کمبی. پرچم ما هم پرچم ایرانه. تا زمانی که در عرف جامعه مازرون اتا پرچم رسمی مورد قبول همه بوجود بیه. اون زمان اون پرچم ره قبول کمبی. نا اتا پرچم که معلوم نیه از کجه جا بیموئيه.
محک: محک جان.همانطور که در بالا گفتم در ایران رسم نیست برای هر منطقه‌ای پرچمی طراحی شود. فرض بر اینکه زمانی هم اینگونه شود دلیل نیست که هر کس راه بیافتد و پرچمی برای دیاری طراحی کند. یک گروه از بزرگان و علما و تاریخ شناسان به همراه هم با تحقیقات فراوان می‌توانند احتمالا پرچی مناسب طراحی کنند. جدا از اینها حالا چه اصراری هست که مازندران پرچم داشته باشد؟ --جویباری ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۰۷ (UTC)


سیواخواهی؟!!

چتی نتیجه بئیتنی که اینتا پرچم، سیواخواهی ِنماد هسته؟
ندومبه شما اسا کجه زندگی کننی؛ اما اگه مازرون دله دئی بوئین؛ اینتا گب ره نزونی. مازرون مردم سیواخواه نینه. البته بی بخار هم نینه. بلکه استعمار بزه هستنه. البته شه تقصیری ندارنه. یه عده که اجازه ندنه امه ماری زوون و تاریخ مدرسه دله تدریس بووه، رسانه ئون و استانی صدا و سیما ره تبدیل هاکردنه به ابزتر آسیموله هاکردن اما، باعث اینتا وضعیت هستنه.
اته کم شه دور و بر ره هارش، ایان ره نویندی؟
انده بینج و مرکبات خارجی وارد هاکردنه که کشاورزی نابود بئی یه.
امه ساحل ره یا دولتی ارگانون بئی ته نه یا خرمایه دارون تهرانی و اصفهانی و.....
اته کم صنعتی که دییه ور شکست بییه.
امه رفقون و فامیلون کار وسه شونه تهران و سمنون و جنوب و ...
تحصیل هاکرده ئون وسه هیچ شغلی دنیه وشون مجبورنه مهاجرت هاکنن.
امه هویت و زوون ره نابود هاکردنه.
هر روز اته روستا و دهستان ره به تهران و سمنون واگذار کننه.
گلستان ره جدا هاکردنه.
الان خوانه غرب استان ره جدا هاکنن، شه سه حیات خلوت بساجن.
دیگه مازرون جا هیچچی نمونسته.
اما امه مردم هوش نینه.
متوجه نینه که چچی دره وشون سر انه.
اته گدر متوجه بونه که خله دیره.
اتنده بلا ره نویندی، اون وخت اته پرچم وسه انده جو سازی کننی.
شمه تقصیر نیه، اما همه استعمار بزه هستمی.
اصلا من گمه اینتا پرچم ساختگیه، اما من وره کار زمبه چون مه ره هویت دنه. شما هم اگه دوس ندارنی وه ره کار نزنین.
حالا گنی جدایی طلبی؟
جدایی طلب اونایی هستنه که همه اقوام ره توهین کندنه و همه امکانات ره دزدی کندنه و ورنه شه وسه.
جدایی طلب اونایی هستنه که امه ماری زوون ره نلنه مدرسه دله درس هدا بووه.
جدایی طلب اونایی هستنه که اجازه ندنه اما اتا مستقل رسانه داریم. صدا و سیمای استانی تبدیل هاکردنه به ابزار آسیموله هاکردن اما.--Esmaeil ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۳۱ (UTC)

استعمار؟! کجه حرف زنی. بحث آمریکا و انگلیس که نیه. بحث ایرانه و استان مازرون. (استان) مازرون. نا کشور مازرون. نا منطقه خودمختار مازرون. نا حتی ایالت مازرون. من به عنوان اتا مازرونی خودم ره ایرونی دومبه. فک نکنم مازرون دله کسی باوه که امه زوون ره باید مدرسه دله تدریس هاکنین. امه زوون بیشتر شبیه اتا لهجه هسته. البته من و شما قبول دایمی که اینتا امه زوونه ولی قبول هکنین مدرسه دله قابل تدریس نیه.
شما گنی سیواخواه نیستی درحالی که چیزایی ره گنی که بقیه سواخواهون ایران دله گننه. تدریس زوون و تاریخ و پرچم سازی و ...
اینکه بینج و مرکبات وارد هکردنه قبول، اینکه امه ساحل ره بتنه قبول، اینکه امه استان صنعتی نیه قبول، همه اینایی که باتی قبول. ولی اینجه اتا کشور هسته. گاز جنوب شمال دله مصرف بونه. بینج شمال جنوب دله. قرار نیه خرج‌ها سوا باوه. قرار نیه اما خودخواه باویم. درسته که مسئولان به اما کمتر توجه هاکردنه. اما دلیل نوونه اما پرچم درست هکنیم. این هویت که شما با این پرچم گیرنی حقیقی نیه. --جویباری ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۷:۳۱ (UTC)
اصل حرف ره جویباری بوته. منم ونه حرف هاره کاملاً قبول دایمه. در ضمن اینکه شما گننی من اینجه این پرچم ره درست هاکردمه و کار زمه اصلاً درست نیه. شما نتوننی این کار ره هاکنین. اینجه وبلاگ شخصی نیه که هر کس شه صفحه کاربری دله هر کاری هاکنه. شما اول ونه قوانین و سیاست های ویکی ره بخونین و بعدن ورجلا بزنین.--  آملی‌ریکا  گپ  ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)
راست حرف ره اسمائیل بزوئه ئو بورده، اینجه فارسی ویکی نیه، ویکیپیدیا هسه، شه‌ما هه‌مه فارس بأزونی، اگه وه‌نه ده‌له اشکال دأیی بو اتا کس ویکی‌مه‌دیا جه دأیه که بیه ئو بأئوره شه‌مه ویکی اینتی ئو ئوونتی هسه، مه چن وخت پیش لهستون دأیه‌مه، ویکی‌مه‌دیا صاحابون ره بدیمه وشون بأئوته‌نه که مازرونی ره شه‌مه ویکی جه به‌شناسه‌می ئو اتنده تعریف هاکه‌رده‌نه، اگه وه‌نه ده‌له اشکال دأیی بو، ایران ده‌له فیلتر بی‌بو،
جویباری جان، مازرون بنرین ئو گاز دککل جنوب جه نه‌نه، هه‌مه تورکمنون جه ئه‌نه.... خار هسه اتا کم شه سه‌واد ره بالاتر ورمی، که دیگه‌رون ئه‌ما ره سه‌وار نأبوشه‌ن، (ببو بأئوته‌ن ئه‌ما ره پیشکش)

ویکی پدیا اتا آزاد سه‌وادنومه هسه، هرکی شه وه‌سه تصمیم گیرنه که چه‌تی وه ره کار بأزه‌نه، ولی دیگه کارورون احترام ره هم دارمی همینتی که مه نه‌مبه آملی لهجه ره ساروی لهجه هاکونه‌م؛
آخری گپی که دارمه ای هسه که اینتا پرچمی که قاجار اینور دأیه سر دیگه گپ نزمه (شه گت پیه‌رئون ئو مارئون جه بپرسین، اگه اون زمون رئیس بینه) --)_|_\\_\ ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۱۲ (UTC)

پرثوا جان. شما هنوز منابع این پرچم ره نیاردی اینجه برار.
اینکه اینجه ویکی فارسی نیه درسته. درسته اما بیشتر ویکی فارسی دله کار کمبی. ولی دلیلی نانه که به عنوان اتا مازرونی نگران این ویکی ناوویم. اما ونه نگران اشتباه چند نفر باوویم که این اشتباه خدانکرده به نام همه مازرونی ها بنوشت ناووه.
در مورد گاز هم که باتمه مثال بزومه. (در مثل مناقشه نیست) مه منظور این بیه که اتا کشور دله مردم مناطق مختلف از امکانات دیگر دیارون استفاده کننه. شمال و جنوب ندارنه. مثلا پول نفتی که بودجه استانها ره تشکیل دنه شاید از استان دیگه جه بیموه. ولی اتا استان دیگه وسه خرج بونه.
آخر سر گمبه که امیدوارم نیت خیر پشت اینتا پرچم باووه. امیدوارم شما چند نفر دوستانی که اینجه این پرچم ره ایجاد هاکردنی نیت بدی ونه دله دنی باووه. ما ویکی فارسی دله یاد بیتمی که ونه «فرض حسن نیت» داریم. --جویباری ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۲۱:۱۸ (UTC)

فیروز جواب

مه یاد دره که آملی ریکا قبلا هم اینتا پرچم ره مه کاروری ولگ دله بدیه و بئوته که ته جدایی طلب هسی. بدون اینکه ونه زیر بنویشت ره بخونه زنده بوئه: مازرون ایالت اینکه زود اما ره تهمت زننی که سیوا خا هسمی کار زشت و ناپسندی هسه. من هم توممه بنابر اون چیزی که شمه کاروری ولگ دله بنویشت هسه شما ره تهمت بزنم. پس تند نشو. اس هکن با همدیگه بوریم. اگه من اتا جدایی طلب هسمه ته هم اتا اسلامگرای افراطی هسی. ته هارشا ره به القاعده هارشا نزدیک هسه. بدی تهمت بزوئن خله راحت هسه توننی شه چش دوننی شه وجدان ره نشی و هرچی ته تک دره دیگرون ره بئووی بدون اینکه هنیشی اتاکمه فکر هکنی. اینتا پرچم ره هیچ گروه سیاسی نکشیه خارج از کشور جا هم نمو. پس زود وه ره به سیاست ربط نده. ضمنا اینتا کاری که فینال جام جهانی دله انجام بیه نشون دنه که اسپانیای دله آزادی و دموکراسی دره که وشون توننه شه احساسات اتی بی خطر (اسا کار به درس یا غلطش نارمی) بروز هادن. شما مخالفی که اما همینتا کار ره هم هکنیم! جویباری جان مازرون از زمونی که اسلام بمو ایران تا صفویون شون دوره اتا مستقل کشور بیه. بعید که پرچم ناشتبو پس اینتا پرچم توننه صحت تاریخی هم داره. لازم نیه اما حتمن پرچمی ره کار بزنیم که باوندیون کار زوننه. امه دوره شرایط فرخ کننه. اینکه اتا نفر بخائه اما چار نفری ره که از اینتا پرچم استفاده کممی جدایی طلبی برچسب بزننه یا بئووه مازرونی ویکی خانه مازرون ره هکنه مازرون جوموری نشون دنه وه از نظر سیاسی دکل شعور نارنه نا من، نا مه رفخون عضو هیچ گوروه سیاسی نیمی اینتا پرچم ره هیچ گوروه سیاسی طراحی نکرده. حتی اتا قوم گرا مازرونی حزب هم دنیای دله دنیه. وه هیچ ربطی به سیاست نارنه. شما بئوتی که اینتا ویکی توننه اتا جا بوئه که مازرونی زوون و فرهنگ ونه دله پیشرفت هکنه؟ کی اینتا ره بئوته؟ ویکی پدیا اتا آزاد دانشنومه هسه که ونه هدف این هسه که همه آدمون به شه ماری زوون به دونش دسترسی دارن. نا اینکه اما بیم شه ویکی دله 26 عید ما ره ترویج هکنیم! البته شاید شمه منظور همینتا تعریف بی بو پس چی سر ننی و اینجه کار نکنی؟ آملی ریکا مازرون مردم شجاع هسنه. ولی الان اطلاعات درستی نارننه. اگه دارن ساکت ننیشتنه و حتما اعتراض کننه. پرچم ونه نشون ملی اتا کشور بوئه. ایران پرچم هیچ بوئی از ایرانیت نارنه. امه پرچم اشه نی یاد چی کفنی؟ وه ویشتر ایرانیت بو ره دنه. اینتا هم حرف سنتی ها هسه: ایرون دله قوانین و عرف با جاهای دیگه دنیا فرق کنه. اینکه جای دیگه هر شهر و روستایی اتا پرچم و نماد و حتی سرود دارننه به امه کشور مربوط نیه. اینجه هر کی پرچم و اینها ره گپ بزنه ونه گنه جدایی طلب. اصلا درست نیه این کار. ما ایرونی هستمی و به زبان فارسی و مازرونی افتخار کمبی. پرچم ما هم پرچم ایرانه. تا زمانی که در عرف جامعه مازرون اتا پرچم رسمی مورد قبول همه بوجود بیه. اون زمان اون پرچم ره قبول کمبی. نا اتا پرچم که معلوم نیه از کجه جا بیموئيه. جویباری جان شما هم ونه با این حساب شه کاروری ولگ ره اتا دس بکشی. دموکراسی و سکولاریسم و از این حرفا! ونه بالاخره اتا نفر پیشقدم بئووه یا نا؟ مبادلات اقتصادی ونه توازن داره که وختی اما شه بینج ره دمی جنوبی ها بخرن وشون هم ونه به همون میزان گاز هدن اما ره که شه خد ره گرم هکنیم که ندنه.--فیروز ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

فیروز جان. از امه ولگ فارسی ویکی دله فهمنی که من و آملی ریکا اعتقاد مختلف و متفاوتی دارمی. ولی دلیلی ندارنه با هم بجنگیم. چون ونه اعتقادات تخیلی نیه.
اما شما ره متهم به سواخواهی نکردمی. بلکه شما با ساخت این پرچم و حرفایی که بزونی (تدریس زوون مازرونی در مدارس و اینها) اینتی نشون دنی. اما نگمبی شما سواخواه هستی. بلکه گمبی اینتی به نظر انی. من به عنوان فردی که مثلا تازه وارد هستمه وقتی وارد اینجه بومبه حدس زمبه که اینجه سه چار تا کارور دره که در خوش بینانه ترین حالت بی نیت شر درنه تاریخ ره دستکاری کننه. پرچم سازی کار اما نیه. این دانش نومه تولید محتوا نکنه. اما با توجه به منابع حقایق ره بیان کمبی. اگه غیر این باووه تحریف تاریخه یا در بهترین حالت «تحقیق دست اول».
اینکه پرچم ایران بوئی از ایرانیت ندارنه ره من هم قبول دارمبه. ولی حکومت اینتا پرچم ره پرچم رسمی دونده. و من هم تا زمانی که پرچم امه کشور تغییر نکنه به اینتا پرچم احترام المبه.
اینکه مه حرف سنتی هسته یا نا ونه باووم امه رفتار با عرف جامعه پیش شونه. دموکراسی و سوکلاریسم هم ربطی به این قضیه ندارنه!
اینکه اتا نفر باید برای این کار پیش قدم باووه هم درست هسته. ولی آن آدم اما نیمبی. چون تخصصش ره ندارمی و اگه بر فرض تخصصش ره هم داریم اجماعی این قضیه دله دنیه. مردم ونه اتا پرچم ره قبول هکنن. نه چار تا کارور ویکی پدیا. اگه سواخواه نینی که حتما نینی پس ثابت هکنین. با حذف این پرچم. --جویباری ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۲۱:۱۸ (UTC)


جویباری جان شما چن تا دانشجو هستنی که احساساتی بئینی و بازیچه دست آمریکا و انگلیس قرار بئی تنی و شمه افکار تخیلی هسته
آملی ریکا جان ته هم مزدور رژیم و نون به نرخ روز خور هستی
بدینی برچسب بزوئن چنده راحاته
اسا برو اثبات هاکن که اینتی نیه
اما هم جدایی طلب نیمی
اینتا پرچم هم ریشه تاریخی دارنه که وچون وه ره توضیح هدانه
در ضمنن اما اینتا پرچم ره کاروری ولگ دله بزومی
مگه من آملی ریکا ره گمبه که چه آیه بزوئی شه کاروری ولگ دله و بعد وه ره متهم هاکنم که ته دین ره وسیله شه دنیا قرار هدایی
مگه من جویباری ره گمبه که چه وسه جنبش سبز جا حمایت کندی و بعد وه ره متهم هاکنم که ته فتنه گر و منافق و جاسوس آمریکا و انگلیس و رژیم نژاد پرست صهیونیستی هستی؟
بعد وشون جا بخواهم که اگه خوانی شه حسن نیت ره نشون هادین ایان نمادون ره شه کاروری ولگ جا حذف هاکنین--Esmaeil ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۲۳:۲۰ (UTC)

حرف هر چهار کاربر (که ماشالله همه هم دسترسی مدیریت دارند!!!) نشان میدهد از سیاست‌های ویکی‌پدیا هیچ نمیدانند. حتی به لینک‌هایی که از سیاست‌های رسمی ویکی هم داده‌ام توجهی نداشته اید. پاسخ تمامی صحبت های شما همکاران را در همان چند سیاست ارجاع داده شده، داده‌ام. با این سخنانی که این دوستان کردند، در جدائی طلبی مدیران شکی ندارم. بارگذاری تصاویر دارای حق تکثیر، مقالات یک خطی، مقالات برگزیده فاقد محتوای لازم و ... نشان از ضعف‌های مفرط این ویکی دارند. حال نمیدانم بر چه اساسی مدیری از ویکی لهستانی گفته شما برترید؟!! یا واقعاً آن ویکی اسفناک‌تر است و/ یا آن مدیر ویکی مازنی را با ویکی دیگری اشتباه گرفته و/ یا ... در هر صورت، هر زمان سیاست‌ها را مطالعه کردید و این ویکی را از وضعیت اسف‌بار (خصوصاً جدائی طلبی و تحقیقات دست اول) رهانیدید آن وقت بنده و رباتم نیز در خدمت شما هستیم.--  آملی‌ریکا  گپ  ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۰۵ (UTC)

شما که اینقدر دم از سیاست می زنید، از اول بحث حرفایتان را با برچسب زدن شروع کردید،
"برچه اساسی گننی وه نشانه جدائی طلبی نیه؟"
این روند را تا پایان بحث ادامه دادید.
"در جدائی طلبی مدیران شکی ندارم"
این نشان می دهد که شما اصلا بحث کردن را بلد نیستید.
(از صفحه کاربری در ویکی فارسی تان هم معلوم است چقدر اهل بحث هستید)
در ضمن من خودم به شخصه به ایران بسیار تعصب دارم و آرزویی جز آبادانی و پیشرفت ایران ندارم.
برخلاف شما؛ ایران را برای تمام ایرانی ها با هر قومیت و مذهبی می خواهم
به خاطر همین است که خواهان اجرا شدن کامل قانون اساسی کشورم هستم
"زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است."
"مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود."
تنها راه حفظ اتحاد ملی و سرفرازی و پیشرفت ایران عزیز را اجرا شدن کامل قانون اساسی می دانم
چون خون امام حسین در رگهایم جاری است به همین دلیل نمی توانم در مقابل ظلم و پایمال شدن حقوق به حقم سکوت کنم
به جای برچسب زدن بهتر است به صورت علمی دلایل خود را در مورد، پرچم بیان کنید
آملی ریکا جان، مقالات پربار و خالی از ضعف مفرط شما را هم دیدیم،
نوشتن اسم چند روستا به صورت مقالات یک خطی آن هم با ربات نشان دهنده کارهای بدون ضعف؟!! شماست
به حال در این ویکی به روی تمام کسانی که به مازندران تعصب دارند باز است
اگر هم به حد کافی فعالیت کنند امکان مدیر شدن را دارند.
"انغریب آن لنج درب و داغان به گل خواهد نشست و بهتر است وقتمان را در آنجا هدر ندهیم."
ما شا الله سطح سواد شما بسیار بالا است ،
عنقریب / عن قریب : مرکب از عن + قریب، بزودی
با سطح سواد بهتر است در همان ویکی فارسی مشغول باشید
به یاری خدا کار ویکی را به اینجا رساندیم و به یاری او این روند را نیز ادامه می دهیم--Esmaeil ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)

جنبش سبز حقیقتی بود که پارسال اتفاق افتادو اکنون ادامه دارد. جمهوری اسلامی حقیقتی است که در حال جریان است. خمینی حقیقتی بود که مدتی رهبر انقلابی عظیم بود (تایید و ردش نمی‌کنم). اینها حقیقی‌اند. تخیل نیستند. پس جایی در صفحه کاربری ما دارند. ولی این پرچم دروغی است که یا برای سواستفاده بنا شده یا از روی جهل. اینکه شما آنرا در صفحه کاربری‌تان بگذارید ایراد دارد. ولی از آن بدتر بودن اینچنین تصویری در ویکی است. استدلال‌هایی که می‌کنید از این پرچم هم عجیب‌تر هستند.
در مورد مقالات روستاها: این مقالات حداقل سه خطی هستند همراه با چند الگو از جمله الگوی روستاهای ایران، الگوی شهرستان مورد نظر و الگوی استان مورد نظر به همراه ارجاع به منبع معتبر که در این زمینه سایت آمار است. شما مقاله یک روستا را از این کاملتر می‌خواهید؟! همچنین منظور آملی ریکا از مقالات یک خطی مقالاتی است که تنها یک خط دارند بدون ارجاع به منبعی.
در آخر امیدوارم حکومت چند نفر با تفکرات عجیب باعث نابودی این ویکی‌پدیا نشود. آن زمان هر چهار نفرتان مقصر هستید. --جویباری ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۰۴ (UTC)
اگر جنبش سبز حقیقتی بود که پارسال اتفاق افتاد و اکنون ادامه دارد. اگر جمهوری اسلامی حقیقتی است 30 سال پیش رخ داد و در حال جریان است. اگر اما خمینی حقیقتی بود که مدتی رهبر انقلابی عظیم بود (من بر خلاف شما تاییدش می کنم). مازندران حقیقتی است که هفت هزار سال است جاری است. ممکن است به دلایلی، یه عده ای را با سیاست های موزیانه از خود بیگانه کرده باشند. اما اگر عموم مردم مازندران هوشیار بشوند، و از آنچه که بر آنها می گذرد آگاهی یابند، مجدادا مازندران مجد و عظمت خود را باز می یابد و به عنوان تاج ایران اسلامی می درخشد. ما مردم بزرگی هستیم، اعراب دویست سال پشت دیوارهای البرز ماندند، اگر فارسها با شمشیر خلافا مسلمان شدند و با شمشیر شاه اسماعیل تشیع صفوی را پذیرفتند (کمی تاریخ را مطالعه کنید این واقعیت ها را در میابید) ما با میل خود، نه با شمشیر، تشیع علوی را صدها سال پیش از آنها پذیرفتیم. شماها از خود بیگانه اید(برچسبی که با اطمینان بر شما می زنم)، تقصیر خودتان نیست، شما محصول سیاست های هویت زدایانه برخی افراد تمامیت خواه هستید، که افکار پوچشان را از طریق نظام آموزشی و رسانه های وابسته به شما خورانده اند --Esmaeil ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۳۳ (UTC)

این پرچم یک جور نمادی است که برخی از کاربران مازندرانی، به عنوان نماد قومیت مازنی از آن استفاده می کنند.
برخلاف بسیاری از نمادهایی که در صفحات کاربری یافت می شود که هیچ گونه مبنایی ندارند،
این نماد ریشه تاریخی نیز دارد.
حتی اگر ساختگی هم باشد تا زمانی که در مقاله ای به کار نرود اشکالی ندارد.
در صفحه کاروری نمادی از قومیتمان را به کار برده ایم شما از چه چیزی ناراحتی نمی دانم،
این طرز تفکر شما که سعی می کنید خود را متدین یا دموکرات نشان دهید با اصول دین و دموکراسی نیز منافات دارد، نوعی تجاور به حریم شخصی است
جالب است وقتی من با استدلال خودتان می خواهم نماد سبز را از صفحه کاربریتان حذف کنید متهم به "تخیل، جهل، سواستفاده، استدلال عجیب" می شوم
باور کنید من تنها استدلا خودتان را به شما بازکرداندم--Esmaeil ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۴۵ (UTC)

به نظر من که این بحث ها به جایی نمیرسد چون هیچکدام از ما منطق لازم را نداریم.
حرف هر دوطرف این بحث درست است و منطق خواص خودشان را دارند.
آقایان جویباری و آملی شما تاحالا صفحه کاربری فیروز را خوانده اید؟ شما به او میگووید که جدایی طلب است و پرچم را برای جدایی طلبی در صفحه کاربریش قرارداده. ولی حالا مطالب نوشته شده در صفحه کاربریش را بخوانید:
به طور خلاصه نوشته که به نظرش یک کشور نمیتونه به خاطر فرق داشتن زبان و قومیت مرمش به چندتکه تبدیل بشه. این به من نشون میده شما اصلا توجه نکردید که کاربران دیگه چه نظری دارند. به فرضم که این پرچم رو پاک کردیم. اون موقع این آقایان جدایی‌خواه(به گفته شما) که 90% نوشته های ویکی رو مینویسن ، نمیتونن با نوشتن مطالب ناصحیح ویکی رو به یه دانشنامه مثل دانشنامه سبز تبدیل کنند؟ آیا با حذف یک تصویر افکار این کاربران هم حذف میشه؟ آیا همه افکار این کاربران یک پرچم هستش؟
در ضمن یکی از دوستان گفت که زبان مازندرانی یک لهجه هستش و اصلا قابلیت تدریس در مدارس رو نداره. باید در جوابت بگم که همین لهجه که قابلیت تدریس در مدارس سرازمینش رو نداره(به گفته شما) یک زمانی در دانشگاه‌های کشور سوئد تدریس میشده. (نمیدونم هنوز این کار ادامه داره یا نه!)
در ضمن گفتید که من هم از اون پرچم استفاده میکنم باید بگم که من به هیچ وجه این پرچم رو قبول ندارم و اون چیزی رو میگم که به نظرم حقه. من از این پرچم دفاع کردم چون به نظرم نشانه جدایی طلبی نیست.
حتی اگر نشانه خاستار جدایی طلبی هم باشد مگر چه اشکال دارد؟
در همان ویکی پدیای فارسی هم خیلی از اکراد پرچم کردستان،ترک ها پرچم گاموح ، سبزها رنگ سبز و... از پرچمهای گوناگون استفاده میکنند و مستقیما میگویند که ما جدایی خواه هستیم و پرچم مثلا کومه‌له را در صفحه خود میگذارند. چه اشکالی دارد چند کاربر جدایی خواه در این ویکی هم باشند؟ اگر این کار آنها باعث فیلترشدن ویکی‌مازنی میشود، پس چرا همین حرف را شما به کاربران کردستانی و مهابادی و تالشی و ترک ویکیپدیا نمیزنید؟
یک سوال دارم از کسانی که در ویکی فارسی مینویسند:
  • شما با کسی که نظرات جدایی طلبانه داشته باشد در ویکیپدیا فارسی چه میکنید؟
  • آیا او را قطع دسترسی میکنید یا میگذارید آزادانه کارهایش را بکند؟
خدا را شکر این دو کاربری که از این پرچم استفاده کردند به دهن خود میگویند که جدایی خواه نیستند. وگرنه وای بر آن روزی که میگفتند ما جدایی خواهیم. یک بار دیگر هم به اولین سوال آملی که گفت کدوم گروه این رو قبول دارن جواب میدم: این پرچم مال هیچ گروهی نیست و به قول شما هیچ کسی اون رو قبول نداره. و هدف از ساخت اون فقط و فقط نشانه‌ای بر هم دلی ماست.
ترکا میگن یاشاسین آذربایجان
کردا پرچمشون رو به رخ بقیه میکشن
بلوچا لباسشون همش تنشونه
من به عنوان یه تبری از خودم میپرسم که تو برای اتحاد مردم سرزمینت چی کار کردی؟
خواهشأ انقدر به مسائل کوچیک گیر ندین و اصل مطلب رو دریابین. علم و فهم یک نفر رو نباید از روی اشتباهات املائی یافت باید با منطق جواب هم رو داد و نه اینکه یه نفر وسط بحث قهر کنه و بره.
الله وکیلی این بحث سرانجام خواهد داشت؟
اگه طرفی از بحث با منطق قانعتون کنه ، قانع میشین یا دلیلبافی میکنین؟
من که چشم نمیخوره این بحث سرانجام خوبی داشته ...
من همه این حرفها را بر حسب فرض و محال زدم لطفا فکر کنید و عاقلانه جواب دهید.
"جواب دهید که راضی شوید نه این که جواب دهید تا کم نیاورید"
شمه خورد گگ:--محکگپ بزوئن ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۳۲ (UTC)

اسمائیل جان، باز که پیچاندی قضیه را. من می‌گویم این پرچم حقیقی نیست شما می‌گویی مازندران حقیقتی است هفت هزار ساله. خب برادر اینکه مازندران تمدنی کهن دارد را همه می‌دانند. منظور بنده پرچم بود.
عموم مردم مازندران بر چه آگاه باشند؟
ما از خود بیگانه‌ایم؟! من می‌گویم کشورم برایم ارزشمند است استانم را دوست دارم و به شهرم عشق می‌ورزم. ولی همزمان می‌گویم بدون مرز تمام دنیا سرزمین من است. با دنیا دشمنی ندارم. با مردم کشورم که در دیگر استانها زندگی می‌کنند دشمنی ندارم. ایرانیم و مازندران را به واسطه اینکه در ایران است دوست دارم. و باز هم لزوم وجود این پرچم بی سند را درک نمی‌کنم. همچنان هم منتظر سند و منبعی هستم که دوستان این پرچم را از کجا آورده‌اند و این همه بحث را می‌پیچانند. خداوکیلی دارم به حسن نیتتان شک می‌کنم. اگر مازندران روزی نیاز به پرچم داشته باشد وظیفه ما کاربران ویکی‌پدیا نیست که طراحی‌اش کنیم.
می‌گویید حتی اگر سند تاریخی نداشته باشد اشکالی ندارد در صفحه کاربری بماند! آن بالاتر من و آملی ریکا چند بار گفتیم که صفحه کاربری برای خود قانونی دارد مشخص. وبلاگ شخصی من و شما که نیست. باز شما بیایید و بگوید پرچم را در صفحه شخصی خودم گذاشته‌ام!
بنده ادعای تدین نکردم و تا یادم می‌آید در این صفحه حرفی نزدم که نشان دهد ادعای دموکرات بودن را دارم. (هر چند دموکراسی مورد قبول است) اصلا این دو مسئله ربطی به این بحث ندارند.
محدوده حریم شخصی گویا برای شما بد تعریف شده.
محک: در ویک فارسی تا جایی که یاد دارم ادعای اینکه کسی جدایی طلب است جرم نیست. پرچم جدایی طلبان هم در شرایطی ایرادی ندارد که بارگذاری شود. ولی اگر کسی از طریق ویکی پدیا و با «تحقیق دست اول» شروع به ایجاد فرهنگی کاذب (نه در این مورد) یا نشانه‌ای کاذب منتسب به قومی بکند با او برخورد خواهد شد. برای مثال من جویباری هستم و دوست دارم شهرم نشانی مخصوص به خود را داشته باشم. آیا درست است که بیایم و نشانی را اینجا طراحی کنم و در مقاله جویبار بگذارم. کار من شاید از روی نیت بد نباشد . ولی «تحقیق دست اول» است. --جویباری ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۵:۳۹ (UTC)

آنچه من از گفته های شما یافتم این بود که اگر گروهکی در دنیای واقعی وجود داشته باشد پرچم میتواند در صفحه کاربری اعضا یا دوستداران گروهک باشد ولی نمیتوان پرچمی را بدون وجود گروهک آپلود کرد.
شما به اینکه آقایان میگویند پرچم را بدون نیت ساختند شاکی هستید و میگویید چرا خودسرانه پرچم ساختند. در نتیجه پس اگر این کاربران اظهار کنند که اصلا خودشان یک گروهک ساخته‌اند و اصلا خودشان رییس گروهکی هستند میتوانند پرچم را در صفحه کاربریشان نگه‌دارند؟
حالا فرض کنیم که مثلا رییس یکی از گروهکهای کردستان وارد ویکی‌فارسی شده و پرچمی را آپلود کرده و در صفحه کاربریش گذاشته. در اینجا شما با او چه میکنید؟ آیا شما به این ریس گروهک تروریستی اعتراض میکنید که چرا پرچم را آپلود کرده؟

شما فکر کنید که اصلا چنتا از کاربران این ویکی جزء یک گروهک تروریستی هستند و این پرچم مال گروهک مذکور هستش. حالا آیا اون کاربران نمیتونن پرچم رو داشته باشن؟

یا مثلا به جای گروهک این پرچم مال یه گروه تحقیقاتی یا چیزی مثل اون باشه. مثلا همونطور که میدونیم بعضی از افراد وجود دارند که حتی 4-5 نفره جمع میشن و با هم یه عهد و پیمون میبندن و برای خودشون یه اسم انتخاب میکنن و حتی شعار و نمادی رو هم برای خودشون عرضه میکنند.
حالا شما هم میتونید فکر کنید که این کاربرای ویکی مازنی چنتا رفیقن که یه نماد و پرچم برای خودشون انتخاب کردن و یه شعار دارن و... و حالا آرم و پرچم گروه چن نفره‌شون رو توی ویکی آپلود کردن.
مثلا این نمادها رو نگاه کنین:

نمونه احزاب گوگل خود ویکیپدیا

اینا مال یه گروه‌ها و انجمن‌هایی هستن که البته بعضیاشون دولتی و بعضیا غیردولتی هستند. توی ویکی‌انبار پر از این علامت‌هاست.

به نظر من پرچم و نماد ساخته میشن تا یک شخصیت یا یک گروه یا یک ملت یا چیزای دیگه رو نشون بدن و اختصار شده شناسنامه اون افراد هستند. پرچم یک کشور شناسنامه یک کشور در قالب چنتا رنگ و نقش هستش. پرچم یک گروه یا یک کارخانه و شرکت هم همینطوره. شما امضای افراد مختلف رو میتونین توی ویکی‌انبار پیدا کنین. این امضاها نشاندهنده یک هویت هستند. پرچمی که سر اون بحث میکنیم هم مثل همه پرچمهای دیگه میخاد یه چیزی رو نشون بده. ولی چیزی که مهمه اینه که چی رو میخاد نشون بده. اگه کاربرانی که پرچم رو ساختن میگن که برای نشون دادن هویتشونه چه اشکالی داره که هویتشون رو در قالب یه پرچم بزارن توی صفحه کاربریشون؟ همه کاربران ویکی حق دارن اطلاعاتی رو که نشون دهنده‌ی هویتشونه رو توی صفحه کاربری‌شون بزارن. ولی به قول شما ما حق نداریم هیچ جایی این پرچم رو به عنوان پرچم مازندران جا بزنیم.

این پرچم هیچ رسمیتی نداره و به هیچ وجه نمیتونه پرچم کنونی مازندران باشه. اگه توجه کرده باشین ما هیچ جا و توی هیچ ویکی‌ای این پرچم رو در مقاله‌ای نزاشتیم. به جز اینجا که اون رو هم هیچ کدوم از کاربران مازندرانی قرار ندادن. ولی اگه جایی این پرچم رو به عنوان پرچم رسمی مازندران دیدید حق با شماست و باید پرچم از آنجا پاک شود.
در ضمن ما هیچ جایی نگفتیم که این پرچم مال کجاست. و فقط تنها جایی که میشه فهمید این پرچم به مازندران مربوطه اسم اونه(Flag of Tapuria Mazandaran.jpg)
به طور مثال شما حتما درپوش پنیر کاله رو دیدین، روی این نماد نوشته (کاله آمل) ولی به این معنا نیست که پرچم یک گاو ِآملی هستش «برای اطلاع شما باید بگم که کاله به مازنی یعنی گاوی که جزئی از تنش قرمزه» بلکه همه میدونن این نماد مال یه شرکته.
این پرچم سه رنگ هم جایی گفته نشده که پرچم سرزمین مازندرانه. تپوریا میتونه اسم یه گروه یا شرکت باشه که توی مازندران کار میکنه.
در کل شما نمیتونین این پرچم رو به عنوان پرچم مازندران بشناسین. این پرچم مازندران نیست فقط یه پرچمه که چن نفر دوسش دارن...
--محکگپ بزوئن ‏۲۲ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۵۸ (UTC)

من یک ایرنی مسلمان شیعه و مازندرانی ام.(جدایی طلب هم نیستم، بسیار هم وطن دوست هستم، عضو هیچ باند و گروهی هم نیستم، قابل توجه برچسب زنندگان گرامی). این هویت ها با هم در تضاد نیستند، هر کدام جایگاه ویژه خود را دارند. برای نشان دادن هویت ملی اسلامی و شیعی نمادهایی وجود دارد اما برای نشان دادن هویت مازندرانی نماد خاصی وجود ندارد. ممکن است دریا، شالیزار، جنگل، کوه، قله دماوند، غار اسپهبد خورشید، قلعه کنگلو، برج ساعت، پل ممد حسن خان، پل ورسک، یا هر چیز دیگری را به عنوان نماد هویت مازندرانی خود به کار ببرم. من این پرچم را که ریشه تاریخی دارد به عنوان نماد هویت مازندرانی خود در صفحه کاربری ام به کار بردم. من کسی را مجبور نکردم که این نماد را بپذیرد یا به کار ببرد. اصل مشکل شما دو نفر را با این نماد درک نمی کنم؟!! اگر ممکن است مشکلتان را صریح و شفاف توضیح دهید--Esmaeil ‏۲۲ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۲۲:۴۴ (UTC)

سلام من اتتا آملیمه! اینتا پرچم بتوننه مازرون مردم ره اتی متحد هاکنه! من که اینتا پرچم ره افتخار کممه! آقای آملی ریکا تبری امه زوونه! وره افتخار کممه! تبری لهجه نیه! * ته خنا بدون تپورستون و تپوری*
===========================================================================

درود ،

من از لاریجان مازندران هستم. از البرز کوه. این پرچم، سر تا پا، ساختگی، دروغین و پلشت است. یا کار گروهی نادان و فریب خورده است و یا کار گجستکانی که کینه توزانه دشمنی ایران و مازندران در سر دارند. مازندران همیشه بخود بالیده و می بالد که نشانش پرچم سه رنگ ایران بوده و هست. مازندران ایران است و ایران مازندران. فردوسی بزرگ در شاهنامه، بسیار از مازندران و کوه دماوند مازندران می سراید. چه سربلندی ای بالاتر از این که، کوه دماوند، نماد ایران بزرگ در مازندران جای دارد. بدخواهان و کژاندیشان بدانند: نشان مازندران، نشان ایران زمین است و بس. و هم مازندرانی از ستیز با دشمنان ایران در نمی ماند.

برو این دام بر مرغ دگر نه *** که عنقا را بلند است آشیانه

درست است که، دست اندازی استان تهران به فیروزکوه و جدایی دردناک آن از مازندران، شوند اندوه مازندرانی ها شد و این دست یازیدن هنوز ادامه دارد. با این همه، دست درازی های استان تهران، و بازگرداندن بخشهای جدا شده را چاره، پیوند و آگاهی رسانی است.

فرجام سخن، فردوسی بزرگ را درود، که چنین درس ایران پستی به ایرانیان آموخت:

همـه روی یکسر بجـنگ آوریــم *** جــهان بر بـد اندیـش تنـگ آوریم >< چو ایران نباشد تن من مباد *** بدین بوم و بر زنده یک تن مباد >< اگر سر به سر تن به کشتن دهیم *** از آن به که کشور به دشمن دهیم >< دریغ است ایران که ویران شود *** کنام پلنگان و شیران شود

جاوید و سرافراز باد ایران بزرگ

بازگشت به صفحۀ پروژهٔ «پرچم گپ».