ویتالیانوس (انگلیسی جه: PapaVITALIANUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه سگنی، شرقی روم دله دنیا بموئه و۳۰ جولای ۶۵۷ تا ۲۷ ژانویه ۶۷۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Pope Vitalian.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین