هنری پنجم (۱۶ سپتامبر ۱۳۸۶ - ۳۱ اوت ۱۴۲۲)، بریتانیاِ شاء (۲۱ مارس ۱۴۱۳ جه تا ۳۱ اوت ۱۴۲۲)، ریکا و جانشین هنری چاروم بی‌یه.نبرد آگنیکورت ونه شائی زمون انجوم بیی‌یه.

پادشاه انگلستان، شاهزاده نایب‌السلطنه فرانسه، لُرد ایرلند: هنری پنجم

منابعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کارزنون، «Henry V of England»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ‏۲ سپتامبر ۲۰۰۹).