<<  فروردین  >>
ش ی د س چ پ ج
۱ ۲ ۳
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷
۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴
۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱
۱۴۰۳ شمسی
ارکه ما
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
تبری تقویم

۱۲ فروردین هجری شمسی، مساوی ۷ ارکه ما تبری تقویم.

دکته کارون دچی‌ین

طبیعت روج: اینتا روج دله کا وه ره سیزّه‌بدَر گوننه، مردم شه زن‌وَچه همکت شوننه دَشت و سَرا و تفریح و کا و وازی کننه.

وچون نومه(کتاب) جآنی روج

بزابئی یون دچی‌ین

بمردون دچی‌ین