<<  فروردین  >>
ش ی د س چ پ ج
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹
۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶
۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱
۱۴۰۱ شمسی
پتک
(شیشک) 1 2 3 4 5
تبری تقویم

۱ فروردین هجری شمسی، مساوی ۱ پیتک تبری تقویم.

دکته کاروندچی‌ین

  • اینتا نتا روز موصادیف هسته با نوروز (اتا ئیرانی جشن که ابل سال وشون هسته) .
  • این روز ره روز جهونی گت ِکوروش گنّه.

بزابئی یوندچی‌ین

بمردوندچی‌ین