<<  فروردین  >>
ش ی د س چ پ ج
۱ ۲ ۳
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷
۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴
۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱
۱۴۰۳ شمسی
پتک
(شیشک) 1 2 3 4 5
تبری تقویم

۱ فروردین هجری شمسی، مساوی ۱ پیتک تبری تقویم.

دکته کارون دچی‌ین

  • اینتا نتا روز موصادیف هسته با نوروز (اتا ئیرانی جشن که ابل سال وشون هسته) .
  • این روز ره روز جهونی گت ِکوروش گنّه.

بزابئی یون دچی‌ین

بمردون دچی‌ین