سید ظهیرالدین مرعشی اتا مازرونی سیاستمدار و دانشمند هسته که سنه ۸۱۵، ۸۱۷ و یا ۸۱۸ ه . ق آمل دله کنار هکته. اینتی که رجال شناس نومی مرحوم حضرت آیت العوظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی یادداشتی تبارنومه مرعشیون ره بیارده، شب وه با چند واسطه به ایمام زین العابدین رسنه. سید ظهیرالدین علاوه به اینتا که از سیاستمدارون زمون خادش بیه ، اتا از نویسندگون قوی زمونه ی خادش هم به شومار شیه . وه دواثر عومده به نومای تاریخ طبرستون و رویان و مازندرون و تاریخ گیلون و دیلمستون دانه که در واقع این دو اثر مکمل ات دیگه نه و جزء منابع معتبر مربوط به تاریخ سادات مازرون و گیلون محسوب وانه. وه در آثار خادش از ایصطیلاحات و عباراتی ایستفاده کانه که نشونگر از هارشای شیعی وه هسته . آثار وه به جهت اهمیت بر مطلبون تاریخی از همون ابل مورد ایستیفاده چه کوت دونون بیه . وه در سنه ۸۷۷ ه . ق از جانب کارکیا میرزا علی جانشین کارکیا سلطان محمد به سپهسالاری ولایت گرجیان قبول بیه و تا آخر عمر در همون رتبه و منصب باقی بموندسه . اینتا چه کوت دون آخر به سنه ۸۹۲ ه . ق بمرده.

منبعدچی‌ین