لنینگراد کهنه نوم شهر سن پترزبورگ هسِّه که اینتا نوم از سال 1917 تا 1991 بکار شیه.اینتا نوم بنیونگوذار نظام سوسیالیستی اتحاد شوروی جا بهیت بیه که ونه نوم ولادیمیر ایلیچ لنین بیه.