عبدالله بن الحسین که وه ره گاتنه عبدالله اول (بزائه ۱۸۸۲ میلادی مکه - بمرده ۲۰ ژوئیه ۱۹۵۱ اورشلیم) اتا عربی دولتمرد و اردن اولین فرمانروا (بین سالون ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱) بی‌یه.

عبدالله اول
هاشمی اردن شاء
Kingabdullahbinhussein.jpg
زمون ۱۹۴۶-۱۹۵۱
لقب(ئون) اردن هاشمی اولین شاء
بزائنی روز فوریه ۱۸۸۲
بزائن ِجا مکه، عثمانی
بمردن ۲۰ ژوئیه ۱۹۵۱
بمردن ِجا مسجدالاقصی, اورشلیم
پیش از طلال بن عبدالله
پس از ---
سلسله هاشمیون
پیـِر شریف حسین
وچون طلال
نایف بن عبدالله

نگارخنهدچی‌ین

منابعدچی‌ین