فروشنده (پارسی جه: فروشنده) اتا سال 2016 میلادی جه فیلم ایرانی بساته اصغر فرهادی نویسنده و کارگردون ایرانی هسته. فروشنده محصول موشترک ایران و فرانسه هسته که جشنواره فیلم کن دله موفق بهی‌یه که جایزه ی بترین فیلم‌نومه اصغر فرهادی سه و بترین کاکر مرد شهاب حسینی اسه ورنده بووه. وه همچنین بترین فیلم کن ره نومزه بی‌یه. فیلم فروشنده موفق بهی‌یه جایزه بیترین فیلم خارجی زوون انجمن منتقدون فیلم آمریکا ره ورنده باووه.

فروشنده جشنواره گلدن گلوب دله نموزه ی بهترین فیلم بهی‌یه که اتا فیلم فرانسوی به نوم الی اینتا جایزه را بورده.

همچنین فیلم فروشنده بتونسته به نومزئون نهایی جایزه آکادمی اسکار را پیدا هاکنه و ونه پنج نومزه ی نهایی دله دووه.

پلاتدچی‌ین

فروشنده داستان اتا زنا مردی هسته که وشون بر اثر ریزش ساختمون مجبور بونه شه آپارتمون ره ول هاکنن و شه رفق آپارتمون دله مستاجر باوون. اینتا آپارتمون دله اتا زنا زندگی کارده که اتا مردی دیگه جا رابطه عاشقونه داشته. اتا روز وقتی عماد که ونه مردی نوم هسته، دیر انه خنه، وه اشتباهی در ره روی اون اتا مردی وا کانده. مردی هم اول فک کانده که وه همون اتا زنائه. وقتی انه وینده که زنای وچه دچرخه همون ونه سرجا کته. وه وقتی فهمنه که اتا زنا حموم دله دره با فکر همون زنا شونه دله که بعد به حریم شخصی وه تجاوز کانده. وه بعد از اینکه موتوجه بهی‌یه وه آهو نی‌یه و اتی دیگه زنا هسته (رعنا)، باز هم شه کار ره ادامه دنه تا اینکه زنا جیغ کشنه و همساینون ره خبر دار کنده. عماد هم شونه شه زنای انتقوم ره بهی‌ره و مردی ره پیدا هاکنه.

کاکروندچی‌ین

پذیرشدچی‌ین

فیلم فروشنده نظرات منتقدین ره جذب هاکرده. وه موفق بهی‌یه که نظرات مثبت منتقدین ایرانی و خارجی ره جذف هاکنه. همچنین چندین جایزه معتبر سینمایی از جمله جشنواره کن، گلدن گلوب، مونیخ، اسکار، انجمن منتقدین آمریکا ره یا نومزه بووه و یا ورنده.

منابعدچی‌ین

  • مشارکت کنندگان ویکی‌پدیا. ویکی‌پدیای فارسی و انگلیسی. «فروشنده (فیلم ۱۳۹۴)». (آخرین بازیابی 1 آگوست 2017)