شابلون:Infobox Language فالا اتا پرتغالی-گالیسی زوون هسته که ایسپانیایِ شمال غرب و اکسترامادورایِ ایالت دله و پرتغال سامون پلی حدود ده هزار نفر گنش‌کر دارنه. این زوون خله لئونی ره موندنه. ایسپانیایِ دولت این زوون ره برسمیت نشناسنه و فقط بعضی مدارس و کلیسائون ونجه استفاده کانّه. [۱].

منابعدچی‌ین