باشگاه فوتبال طبرستان صنعت ساری اتا فوتوال تیم هسته که ساری شنه. این باشگاه ایران دست یک لیگ دله بازی کانده و حسین فارسی ونه صاحاب هسته.

صنعت ساری
مالک پرچم ایران حسین فارسی
مربی پرچم ایران رضا تقوی
لیگ ایران لیگ دسته یک
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
لباس اول
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
لباس دوم

بازیکندچی‌ین

شماره. پست بازیکن
  ممد عباس‌زاده
  مهاجم میلاد ممودی
  آرمان فلاحی
  علیرضا فرجی
  دروازه‌بان مهیار حسن‌نژاد
  مصطفی عاقلی
  هافبک مژتبا فرهادی
  مدی فولادی
  دفاع ارمین قازاریان
  دفاع سوهیل جمالیان
  سامان پورعالی
شماره پست بازیکن
  مهاجم ممدعلی مولا
  دفاع کیوان مطهری
  اصغر نادعلی
  محسن رحیمی
  هافبک علی رضایی
  دفاع حوسن قهرارپور
  هافبک سعید صاقی
  احمد ساعدی
  رسول ستارپور
  هافبک پیمون سیفی
  هافبک آیات تبرستونی
  موحسن زلیخانیمنبعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا