صدف طاهریان (بزائه ۲۱ نوامبر ۱۹۸۸ تهران) ایرانی بازیگر و مدل هسته.[۱][۲][۳]

صدف طاهریان
بزائنی‌روز ۲۱ نوامبر ۱۹۸۸
تهران، ایران
ملیت ایرانی
کار بازیگر

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که صدف طاهریان خَوری دَره ره پیدا هاکنین.