شوپرپری یا شوپر اتا جانِــوِر هسته گه پر ندانه ولی بتونده پرواز هاکنه. شوپرپری تنها کاله‌داری هسته گه پرواز توانایی ره دارنه.ونه اتا نوع خون خرنه که وره وَمپایر گننه.وه شو دار سر پِشت رو خاسنه.

Antrozous pallidus1.jpg

بن‌مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، « Bat » ، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۱۰ تیر ۱۳۹۶).