روزون سال: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''ماه‌ئون میلادی''' [[گریگوری تقویم]] دله به ترتیب زیر هستنه. اگه خانّی اتا روز وقایع ره هارشین، ونه ماه سر کلیک هاکنین تا ونه روزها به ترتیب بئن:
اتا از میلادی ماه‌ئون ره انتخاب هاکنین:
* [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/آگوست|آگوست]]
{| table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
* [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/اکتبر|اکتبر]]
! رج || ماه ایسم || روز
* [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/سپتامبر|سپتامبر]]
|-
* [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/فوریه|فوریه]]
*| ۱ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/نوامبرژانویه|نوامبرژانویه]] || ۳۱
|-
* [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/آوریل|آوریل]]
*| ۲ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/مارسفوریه|مارسفوریه]] || ۲۸ یا ۲۹
|-
* [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/ژانویه|ژانویه]]
*| ۳ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/ژوئیهمارس|ژوئیهمارس]] || ۳۱
|-
*| ۴ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/فوریهآوریل|فوریهآوریل]] || ۳۰
|-
*| ۵ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/آوریلمه|آوریلمه]] || ۳۱
|-
*| ۶ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/ژانویهژوئن|ژانویهژوئن]] || ۳۰
|-
| ۷ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/ژوئیه|ژوئیه]] || ۳۱
|-
*| ۸ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/آگوست|آگوستاوت]] || ۳۱
|-
*| ۹ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/سپتامبر|سپتامبر]] || ۳۰
|-
*| ۱۰ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/اکتبر|اکتبر]] || ۳۱
|-
| ۱۱ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/نوامبر|نوامبر]] || ۳۰
|-
| ۱۲ || [[ویکی‌پدیا:امروز واری روز/دسامبر|دسامبر]] || ۳۱
|}
 
[[رج:میلادی تقویم]]
 
[[az:İlin günləri]]