ویکی‌پدیا:خار بنویشته/اینتیخاب: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحه‌ای جدید با '__NEWSECTIONLINK__ {{ویکیپدیا:خار بنویشته/اینتیخاب/سر}} <!-- ******توجه توجه توجه****** این صفحه دل...' ایجاد کرد)
 
{{ویکیپدیا:خار بنویشته/اینتیخاب/سر}}
<!--
******توجه توجه توجه******
این صفحه دله موستقیماً بخشی جدید نسازین! اینتا وسّه که مقاله‌یی ره به عونوان خار بنویشته انتخاب هاکنین، الگوی {{پیشنهاد خار بین}} ره به بالای اون مقاله اضافه هاکنین، بعدأ روی پیوندی که الگو دله به رنگ قرمز هسته کلی هکنین و در زیرصفحهٔ جدیدی که باز وانه ره بسازین. سپس زیر‌صفحه ره به صورت {{ویکیپدیا:خار بنویشته/اینتیخاب/زیر صفحه}} به این صفحه اضافه هکنین.
***************************
۲۱٬۵۳۹

ویرایش