لنین: نسخه‌ئون ِفرق

جز
"چـیـزونی که 37.148.73.115 (Talk) دأچـیـه ده‌گـه‌ره‌س بـأیـه هـأمونـتـایی که Guise ای وألگ ده‌لـه، پـایـانی بـار هـه‌کـارده"
←‏منبعون: اصلاح زبان
برچسبون: برگردانده‌شده موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین
جز "چـیـزونی که 37.148.73.115 (Talk) دأچـیـه ده‌گـه‌ره‌س بـأیـه هـأمونـتـایی که Guise ای وألگ ده‌لـه، پـایـانی بـار هـه‌کـارده"
برچسب: واگردانی
بند ۲۲:
روسیه([[انقلاب اکتبر]]) و ساجنده‌ی [[شوروی|اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی]] بی‌یه.
 
== منبعونمنابع ==
{{تلمبار-رج|Владимир_Ильич_Ленин}}