کیوس گوران: نسخه‌ئون ِفرق

{|۷۵٪ class="wikitable" width=""
|- bgcolor="#efefef"
!جلد
!آلبوم
!شعر
!width="۸۰"|توضیحات
|-
| rowspan="6"| [[پرونده:Mazerun_1-2.jpg|150px|هیچ]]<br||rowspan="6"| />'''[[مازرون۱ (آلبوم)|مازرون۱]]'''||'''مازرون'''||وصف|| rowspan="16"|[[شواش گروه]] آهنگون|| ۴:۳۹ ||
|-
|'''آق مدیر'''||داستان تمثیلی || ۱۵:۱۵ ||اتا مدیر ِداستان که آموزش ِسیستم ره عوض هاکردنه په، مله جه وه ره ورنه شهر.
|'''تعزیه'''||داستان تمثیلی|| ۲۰:۱۹ ||اتا مردی داستان که تعزیه دله ایمام حوسِن نقش ره داشته و راست-راستی شمر ره تج کارد جه کشانه.
|-
| rowspan="10"| [[پرونده:Mazerun_1-2.jpg|150px|هیچ]]<br||rowspan="10"| />'''[[مازرون۲]]'''||'''مرد نکونام'''||تمثیلی|| ۴:۵۸ ||
|-
|'''مه تجن'''||وصف|| ۵:۱۳ ||
|'''شعر عاشقانه'''||رمانتیک||۱۳:۴۶||
|-
| rowspan="5"| [[پرونده:40sal asheqi.jpg|150px|هیچ]]<br||rowspan="5"| />'''[[چل سال عاشقی]]'''||'''چل سال عاشقی'''||وصف||'''ورف سما''' و [[نجما]]||۱۳:۰۰||
|-
|'''مشتی برارجان'''||داستان تمثیلی||صبح بهار||۲۰:۵۶||کیوس گوران این شعر ره شه اتا رفق سه باته که پس از بازنشستگی به اروپا بورده تا شه وچه پلی بمونده.
|'''مازرون'''||وصف||وطن||۸:۳۰||
|-
| rowspan="7"| [[پرونده:Pas te kuyi?.jpg|150px|هیچ]]<br||rowspan="7"| />'''[[پس ته کویی؟]]'''<ref>{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/3422273|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=پس ته کویی از کیوس گوران|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510104633/http://beeptunes.com/album/3422273|تلمبار تاریخ=۱۰/۵/۲۰۱۷}}</ref>||'''جینگا'''|| داستان || [[پرویز دشتی]] بخوندست ||۴۲:۵۰||این شعر دله کیوس شه وچگی خَوِری و شه پییر سرگذشت خَوِری گانه.
|-
|'''درک نمو'''|| || [[ابوالحسن خشرو]] بخوندست ||۰۷:۳۸||
|-
|'''پس ته کویی'''|| عاشقونه || [[ابوالحسن خشرو]] بخوندست || ۰۴:۵۳||
|-
|'''مازرون'''|| توصیف || [[پرویز دشتی]] بخوندست ||۰۸:۳۹||
|-
|'''یاد جوونی'''|| وصف || [[پرویز دشتی]] بخوندست ||۱۵:۱۲||
|-
|'''توتندی'''|| نقد ||[[ابوالحسن خشرو]] بخوندست ||۱۹:۰۶||
|-
|'''مه ره خجالت اِنه'''|| ||[[ابوالحسن خشرو]] بخوندست ||۰۵:۳۸||
|-
| rowspan="2"|[[پرونده:Yad_un_ruza.jpg|150px|هیچ]]<br||rowspan="2"| />'''[[یاد اون روزا بخیر]]'''<ref name="ya">{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/180570127|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=یاد اون روزا بخیر از کیوس گوران|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510105323/http://beeptunes.com/album/180570127|تلمبار تاریخ=10/5/2017}}</ref>||'''من و مش جان برار و وچه‌زا'''|| || rowspan="2"|محمود رمضانی و سیاوش طالبی آثار||۳۲:۵۵||
|-
|'''خاسّگاری'''|| ||۲۵:۰۶||
|-
|}
۲۱٬۵۳۲

ویرایش