رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

* غلط: «بیه» یا «بییه» یا «بیِّ»
 
نیم‌فاصله، تشدید و اعراب ِبنویشتن، کامپیوترِ استاندارد کیبورد جه، این دکمه‌ئون جه بنویشته وونه:
{| class="wikitable"
|-
| نصفه فاصله || Shift+Ctrl+2 || بی‌یه، دچی‌ین
|}
 
موبایل وسّه هم اگه شمه کیبور نیم‌فاصله و... ره نداشته؛ تونّی «Multiling Keyboard» ره دانلود هاکنین. این کیبورد دله مازرونی رسم‌الخطِ مناسبِ کیبور وجود دانّه.
 
=== منفی هاکردن ===