غزنویون: نسخه‌ئون ِفرق

جز
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{Infobox Former Country |conventional_long_name =غزنویان |common_name = غزنویون |continent = آسی...» ایجاد کرد)
 
 
'''غَزنَویون''' (۹۷۵-۱۱۸۷ م.) اتا [[ترکی]] و مسلمون حکومت بینه که خاورمیونه شرقی و جنوبی بخش ره داشتنه. این حکومت ِمعروفیت دِنیا دله ویشته [[هند]] ِحملات ِشِنه. این سلسله‌ی اولین شا [[محمود غزنوی]] بی‌یه که ونه پییرون ترکی خانات جه بینه.<ref>تاریخ ایران و جهان (۱)، ص ۲۷۵</ref> ونه ریکا [[مسعود غزنوی]] هم این سلسله‌ی گت ِشاهون جه هسته.
 
== شائون ==
 
{| class="wikitable"
|-
|align=center colspan=13 style="background:#ccf"| '''غزنویشائون'''
|-
! style="background-color:#FFD700" | لقب
! style="background-color:#FFD700" | نوم
!! style="background-color:#FFD700" |شروع
!! style="background-color:#FFD700" | پایان
|-
|[[البتکین]]
|[[الب‌تکین]] ریکا
|۳۵۱
|
|-
|ابواسحاق
|ابراهیم‌بن الب‌تکین
|۳۵۲
|
|-
|
|بلکاتکین (الب‌تکین ِغلام )
|۳۵۵
|
|-
|
|پیری (الب‌تکین ِغلام )
|۳۶۲
|
|-
|ناصرالدوله
|سبکتکین (الب‌تکین ِغلام )
|۳۶۷
|
|-
|
|اسماعیل‌بن سبکتکین
|۳۸۷
|
|-
|یمین‌الدوله ابوالقاسم
|[[سلطان محمود غزنوی|سلطان محمود]] پسر سبکتگین
|۳۸۹
|
|-
|جلال‌الدوله
|[[محمد غزنوی|محمد]] پسر محمود مکحول پسر سبکتگین
|صفر ۴۲۱
|
|-
|
|[[سلطان مسعود غزنوی|سلطان مسعود]] (اول)پسر سلطان محمود پسر سبکتگین
|شوال ۴۲۱
|
|-
|
|محمد (برای بار دوم حکومت کرد و به سال ۴۳۳ ه‍. ق. کشته شد).
|
|
|-
|شهاب‌الدوله ابوسعد
|[[مودود غزنوی|مودود]] پسر مسعود پسر محمود
|۴۳۳ (درگذشتهٔ به سال ۴۴۰ ه‍. ق.).
|
|-
|
|مسعود (دوم) ابن‌مودود
|۴۴۰ (طفلی که چند هفته حکومت کرد)
|
|-
|بهاء الدوله ابوالحسن
|علی‌بن مسعود (اوّل)
|رجب ۴۴۰
|
|-
|عزالدوله
|[[عبدالرشید غزنوی|عبدالرشید]] پسر محمود پسر سبکتگین.
|۴۴۱
|
|-
|
|طغرل غاصب
|(غلام محمود بود ۴۰ روز حکومت کرد و به سال ۴۴۴ درگذشت).
|
|-
|جمال‌الدوله
|[[فرخزاد غزنوی|فرخزاد]] پسر مسعود پسر محمود.
|۴۴۴
|
|-
|ظهیرالدوله
|[[ابراهیم غزنوی|ابراهیم]] پسر مسعود پسر محمود، ملک مؤید جلال‌الدین
|۴۵۱
|
|-
|علاءالدوله ابوسعد
|[[مسعود غزنوی|مسعود]] (سوم) پسر ابراهیم پسر مسعود.
|۴۹۲
|
|-
|کمال‌الدوله
|شیرزادبن مسعود
|۵۰۸
|
|-
|سلطان‌الدوله
|[[ارسلان‌شاه غزنوی|ارسلان‌شاه]] پسر مسعود پسر ابراهیم
|۵۰۹
|
|-
|یمین‌الدوله
|[[بهرام‌شاه غزنوی|بهرام‌شاه]] پسر مسعود پسر ابراهیم (نایب سنجر)
|جمادی‌الاولی ۵۱۲ ق
|(به سال ۵۴۷ ق. / ۱۱۵۲ م. درگذشت)
|-
|معزالدوله
|[[خسروشاه غزنوی|خسروشاه]] پسر بهرام‌شاه پسر مسعود.
|۵۴۷
|(به سال ۵۵۵ ق. / ۱۱۶۰ م. درگذشت)
|-
|تاج‌الدوله
|[[خسروملک غزنوی|خسروملک]] پسر خسروشاه پسر بهرام‌شاه.
|۵۵۵
|
|-
|الفتح الغوری
|
|
|(بمرده‌ی ۵۸۲ ه‍. ق.)
|}
 
== منابع ==