مارال یا سِرخِ اِشکاری‌گو یا کویی گو (Cervus elaphus) اتا گتِ اشکاری‌گو نوم هسته که اروپا، پچیک آسیا، غربی آسیا و میونی آسیا و آفریقا بومی هسته. وه ره بنشنه مرکزی و شرقی البرز دله هم پیدا هاکردن.

سِرخ اشکاری‌گو
ونه زیستگائون

نگارخنهدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که سرخ اشکاری‌گو خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

چنتی سِرخ اِشکاری‌گودچی‌ین

نام زیرگونه‌ها وضعیت زیستگاه تاریخی
غربی اروپای مارال
 
Cervus elaphus elaphus غرب اروپا
میونی اروپای مارال Cervus elaphus hippelaphus اروپای مرکزی، بالکان
مازرونی مارال Cervus elaphus maral آسیای صغیر، قفقاز، شمال ایران، شبه‌جزیره کریمه
اسکاتلندی مارال Cervus elaphus scoticus اسکاتلند
کرسی مارال
 
Cervus elaphus corsicanus تهدید بَیی (NT)[۱] جزایر کرس و ساردنی. [۲]
کشمیری مارال
 
Cervus elaphus hanglu در معرض خطر (D) کشمیر
بلخی مارال
 
Cervus elaphus bactrianus آسیب‌پذیر (D1) افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان
یارکندی مارال Cervus elaphus yarkandensis در معرض خطر (A1a) سین‌کیانگ


منابعدچی‌ین

  • Wikipedia contributors, "Red Deer," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Deer&oldid=358072320 (accessed April 24, 2010)
  • Eskandar Firouz, «RED DEER,» Encyclopaedia Iranica, Online Edition, 20 July 2005
  • Lovari, S. , Herrero. J. , Conroy, J. , Maran, T. , Giannatos, G. , Stubbe, M. , Aulagnier, S. , Jdeidi, T. , Masseti, M. Nader, I. , de Smet, K. & Cuzin, F. 2008. Cervus elaphus. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 24 April 2010.