دموکراتیک مناطق حزب یا دموکراتیک نواحی حزب که مختصاراً ونه نوم ره دب‌پ (dbp) هم گانّه، اتا سیاسی حزب نوم هسته که شمالی کوردستون دله آشتی و دموکراسی حزب ِجانشین بیّه. این حزب خلقون دموکراتیک حزب ِچلّه‌بـِِن (= زیرمجموعه) دَره و این حزب وسّه کوردی مناطق دله رأی جمع کانده.

منبعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا
  • کوردپرس