شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: دخان (گجگجی بیری).

دخان (به عربی: دخان) اتا شهر نوم هسته قطر ِالجمیلیه استان دله دره. ونه جمعیت ۱۱٫۵۲۰ نفر هسته.

جستارهای وابستهدچی‌ین

منابعدچی‌ین