دتوپلیستسقارو (گرجی جه: დედოფლისწყარო) اتا شهر نوم هسته که گورجستون دله دره و ونه جمعیت ره ۲۰۰۹ سرشماری گادِر ۷٬۳۰۰ نفر اعلام هاکرد بینه.

منابعدچی‌ین