دابودشت مازرون اوستان ره اتا شهر هسته که آمل شهرستان دله قرار دارنه. این شهر سال ۱۳۹۵ سرشماری گدر، ۱٬۷۵۸ نفر جمیعت داشته.[۱]

دابودشت
Map
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
جوغرافی ویژگیون
بلندی
۲۹ متر ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

په‌نویس دچی‌ین